Soňa Marková
KSČM

Soňa Marková

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stará o 6 milionů pacientů.
Otázky Václava Moravce, 16. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Tento výrok označujeme jako pravdivý. Podle Výroční zprávy VZP (.pdf, str. 53) pro rok 2011 byl počet pojištěnců k 31.12. 2011 - 6 247 532 což představovalo 60 procent z jejich celkového počtu 10 405 788. Aktuálnější údaje se nám bohužel nepodařilo zjistit.

Výrok jsme zmínili