Josef Babka
KSČM

Josef Babka

...rozpočet kraje je nějakých 21 miliard a z toho jenom 4,5 miliardy je ze zbylých daní...
Jiné, 25. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Na základě informací z návrhu rozpočtu (jeho úpravy v květnu 2012) hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2012 nedosahuje výše 21 miliard, jak říká Josef Babka. Po květnové revizi je ve výši 15 996 930 000. V rozsahu daňových příjmů se Josef Babka více blíží pravdě, ty dosahují 4 462 524 000.

Výrok jsme zmínili

Koho budou volit Vaše plíce?

Jiné, 25. září 2012

Koho budou volit Vaše plíce? Tento provokativní název měla debata pořádaná obecně prospěšnou společností Čisté nebe, která se konala 25. září v Ostravě. Jak již samotný název napovídá, hlavním tématem této diskuze byl stav ovzd...