Miroslav Novák
ČSSD

Miroslav Novák

Daň z nemovitosti stanovuje obec, ne krajské zastupitelstvo.
Jiné, 25. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí dělí tyto daně na daně z pozemků a ze staveb. Základ daně a sazba daně u pozemků se řeší v § 5 a§ 6,u staveb pak v § 10 a§ 11.Obce mohou podle zákona upravovat koeficient, pomocí kterého se násobí základní sazba daně.

Výrok jsme zmínili

Koho budou volit Vaše plíce?

Jiné, 25. září 2012

Koho budou volit Vaše plíce? Tento provokativní název měla debata pořádaná obecně prospěšnou společností Čisté nebe, která se konala 25. září v Ostravě. Jak již samotný název napovídá, hlavním tématem této diskuze byl stav ovzd...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů