Boris Šťastný
ODS

Boris Šťastný

Já mám před sebou programové prohlášení vlády a tam je napsáno: Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmu fyzických osob.
Otázky Václava Moravce, 30. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Dle dokumentu dostupného na webových stránkách vlády ČR tam tato věta opravdu je. Nachází se na straně 5 sekci Snižování administrativní zátěže, podpora podnikání, zjednodušování legislativy.

Výrok jsme zmínili