Vojtěch Adam
KSČM

Vojtěch Adam

Nejvyšší správní soud napadl kumulativní, špatné posouzení kumulativních a synergických vlivů, koridorů ovšem. (v rámci zásad územního rozvoje)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Nejvyšší správní soud skutečně zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje na základě nedostatečného posouzení kumulativních a synergických vlivů dopravních koridorů. Toto odůvodnění lze nalézt na webových stránkách Nejvyššího správního soudu.

"Nejvyšší správní soud zjistil, že v posouzení SEA i v naturovém hodnocení jsou kumulativní a synergické vlivy záměrů (dopravních koridorů) pouze pojmenovány, ale nebylo provedeno hodnocení jejich významnosti a především pak existence kumulativních a synergických vlivů nebyla zohledněna při výběru variant jednotlivých dopravních koridorů." Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Jihomoravský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce z Jihomoravského kraje přinesly diskuzi 6 lídrů politických stran, které mají aktuálně, podle průzkumů České televize, nejvyšší preference.Jako již je zvykem z ostatních krajů, značnou část de...