Demagog.cz

Josef Babka
Josef Babka
Tak my máme v kraji zhruba 20 průmyslových či podnikatelských zón, které nejsou naplněny, to je pravda. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012 !
Důležitý výrok

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

V Moravskoslezském kraji se nachází celkem 20 průmyslových zón, jejichž průměrná obsazenost se pohybuje kolem 74 %. Osm z nich je kompletně naplněno, 10 obsazeno částečně a 2 jsou zatím prázdné. Není tedy pravda, že by kraj měl celkem 20 nenaplněných průmyslových zón.