David Sventek
ODS

David Sventek

Já z těch čísel, která mám k dispozici, tak z těch jasně vyplývá, že stále ty velké komíny jsou prvním znečišťovatelem, právě doprava druhým znečišťovatelem a lokální topeniště jsou až třetí v pořadí.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Dle Situační zprávy (.pdf) k Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje 2010 jsou největším zdrojem se 42,4 % vypouštěných tuhých znečišťujících látek velké zdroje (REZZO 1), druhým je doprava (mobilní zdroje, REZZO 4) s podílem 30,7 %, malé zdroje (REZZO 3) jsou v pořadí třetí a účastní se 23,2 %. (str. 5-6)

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Moravskoslezský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Předposlední speciál Otázek Václava Moravce se konal v Moravskoslezském kraji.Tento region se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší a vysokou nezaměstnaností. Není tedy překvapivé, že právě tyto dvě otázky dominovaly ce...