David Sventek
ODS

David Sventek

Z dopravy dneska, aspoň podle výpočtu které mám, jsou to zhruba 2 tisíce tun polétavého prachu ročně.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle poslední dostupné Emisní bilance České republiky 2010 (publikované dne 31. července 2012 Českým hydrometeorologickým úřadem) hovoří David Sventek pravdu.

Vycházíme z údajů Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) v kategorii mobilní zdroje znečištění (č. 4). Zde je u Moravskoslezského kraje uvedeno ve sloupci Tuhé znečišťující látky (TZL) skutečně 2026,5 t/rok.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Moravskoslezský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Předposlední speciál Otázek Václava Moravce se konal v Moravskoslezském kraji.Tento region se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší a vysokou nezaměstnaností. Není tedy překvapivé, že právě tyto dvě otázky dominovaly ce...