Josef Babka
KSČM

Josef Babka

Paní starostka hovoří o videoterminálech, které povoluje ministerstvo financí. Samozřejmě ostatní hrací automaty jsou regulovány obecně závaznou vyhláškou příslušné obce, jsme v Ostravě, čili Ostrava přijala tuto vyhlášku, kdy jednotlivá území jsou pokrytá buď úplný zákaz, nebo částečný zákaz ve vyjmenovaných lokalitách.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 určuje, že je zakázáno provozovat na veřejně přístupných místech (herny, pohostinská zařízení a další místa) výherní hrací přístroje na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Polanka nad Odrou, v městském obvodu Poruba pak například na ulících Hlavní třída, Alšovo náměstí, Nezvalovo náměstí.

Na území městských obvodů Mariánské hory a Hulváky a Vítkovice pak není omezeno provozování výherních hracích přístrojů geograficky, ale časově - je možné je provozovat pouze od 10:00 do 22:00.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Moravskoslezský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Předposlední speciál Otázek Václava Moravce se konal v Moravskoslezském kraji.Tento region se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší a vysokou nezaměstnaností. Není tedy překvapivé, že právě tyto dvě otázky dominovaly ce...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů