Miroslav Novák
SOCDEM

Miroslav Novák

Náklady na správu krajského úřadu včetně správu zastupitelskou, samosprávnou v těch letech 4, v žádném případě nenaroste proti roku 2008. Ty náklady zůstaly víceméně zafixovány.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Výrok Miroslava Nováka je na základě závěrečných účtů Moravskoslezského kraje z let 2008 - 2011 a letošního rozpočtu kraje hodnocen jako nepravdivý.

2008 - Náklady na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu podle závěrečného účtu 2008 - 32 436 000 a 370 473 000. Dohromady tedy za rok 2008 tyto položky vyšly kraj na 402,9 milionů.

2009 - V tomto roce dosáhly výdaje (skutečnost k 31. 12. 2009) na provoz zastupitelstva výši 34 178 000 a 392 419 000, což dohromady činilo 424,6 milionů.

2010 - Výdaje na zastupitelstvo kraje za rok dosáhly 35 825 000 a provoz krajského úřadu stál 430 349 000. Dohromady tak tedy tyto položky vyšly na 466,2 milionů.

2011 - Zastupitelstvo kraje - 32 994 000 - Vlastní správní činnost kraje - 451 273 000 - Součet 484,3 milionů Kč.

2012 - Schválený (a ke květnu upravený) rozpočet počítá pro letošní rok s prostředky na činnost zastupitelstva ve výši 38 milionů a na činnost regionální správy ve výši 398,5 milionů. Součet tedy tvoří 436,5 milionu Kč.

RokNáklady na zastupitelstvo kraje a Krajský úřad2008 402,9 mil. - 2,46% (rozpočtu) 2009 424,6 mil. - 2,46% 2010 466,2 mil. - 2,9% 2011 483,3 mil. - 2,89 % 2012 436,5 mil. - 2,89%

Výrok Miroslava Nováka je tak nepravdivý. Náklady na chod zastupitelstva a krajského úřadu rostly každoročně od roku 2008 do roku 2011. Letos jsou meziročně nižší, jsou však nad úrovní let 2008 i 2009. Stejně tak vzrostl procentní podíl financí, které byly z rozpočtu vynaloženy právě na zmíněné položky.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Moravskoslezský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. října 2012

Předposlední speciál Otázek Václava Moravce se konal v Moravskoslezském kraji.Tento region se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší a vysokou nezaměstnaností. Není tedy překvapivé, že právě tyto dvě otázky dominovaly ce...