Radek John
VV

Radek John

Především Petr Nečas ztratil důvěru 118 poslanců, měl pohodlnou většinu a svým chováním a neplněním svých slibů prostě způsobil, že dneska je pod stovkou.
Otázky Václava Moravce, 4. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V rámci tohoto výroku budeme ověřovat pouze faktickou část o počtu poslanců, podporujících vládní koalici, nikoliv důvody, proč došlo za uplynulé dva roky ke snížení počtu těchto poslanců.

Dle informací na stránkách Poslanecké sněmovny vyslovilo 10. srpna vládě a jejímu programovému prohlášení důvěru skutečně 118 poslanců. Tehdy šlo o poslance ODS, TOP09 a Starostů a Věcí veřejných.

Pokud vycházíme z údajů o počtech členů jednotlivých poslaneckých klubů, lze v současnosti celkem k vládní koalici oficiálně počítat 98 poslanců (podrobněji rozebíráme současný stav poslanců, podporujících vládu, v předchozím výroku).

Na základě dostupných informací z Poslanecké sněmovny hodnotíme výrok Radka Johna jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili