Soňa Marková
KSČM

Soňa Marková

..zákon o tom, že zdravotní pojišťovny mají nyní financovat očkování, které dříve bylo placeno ze státního rozpočtu..
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Novelou 298/2011 Sb. ze dne 14.10.2011, kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se přidává v §30 ke službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění několik druhů očkování.

Jak vyplývá například z tohoto rozhovoru, přenáší tímto stát povinnost nákupu očkovací látky na pojišťovny, zatímco dříve toto zajišťoval (a tedy i hradil) stát.

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili