Demagog.cz

Soňa Marková
Soňa Marková
Platba za státní pojištěnce je zmražena už od roku 2006. Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Na základě informací z dohledaných zpravodajských článků hodnotíme výrok Soni Markové jako nepravdivý. Platba za státní pojištěnce, jak uvádí v rozhovoru ředitel VZP Pavel Horák, od roku 2006 zůstává platba za státní pojištěnce stejná, až na jedinou výjimku. Touto výjimkou je zvýšení pojistného za státní pojištěnce k 1. lednu 2010, proto tedy výrok musíme hodnotit jako nepravdivý.