Soňa Marková
KSČM

Soňa Marková

Platba za státní pojištěnce je zmražena už od roku 2006.
Otázky Václava Moravce, 25. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Na základě informací z dohledaných zpravodajských článků hodnotíme výrok Soni Markové jako nepravdivý. Platba za státní pojištěnce, jak uvádí v rozhovoru ředitel VZP Pavel Horák, od roku 2006 zůstává platba za státní pojištěnce stejná, až na jedinou výjimku. Touto výjimkou je zvýšení pojistného za státní pojištěnce k 1. lednu 2010, proto tedy výrok musíme hodnotit jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili