Demagog.cz

Jeroným Tejc
Jeroným Tejc
Já jsem patřil mezi spolupředkladatele toho původního návrhu o registru smluv. Pravda je, že mezi tím i předkladatel přišel s tím, že jej zcela změní na základě těch připomínek. To znamená ten zákon je úplně jiný, je to v podstatě faktický přílepek, to znamená v tuto chvíli, pokud Rekonstrukce státu říká hlasujte pro to, tak budeme hlasovat pro přílepek úplně klasický, typický, protože ten zákon nemá téměř nic společného kromě té myšlenky s tím prvním. Otázky Václava Moravce, 14. července 2013

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Mezi předkladateli zákona o registru smluv byl opravdu i Jeroným Tejc. Jan Farský, zástupce navrhovatele ("první předkladatel") nedávno popsal cestu tohoto návrhu legislativním procesem: původní návrh (.pdf), který měl podobu zákona o změně zákonů. se v průběhu zapracování připomínek proměnil na krátký text (.doc) o 11 paragrafech, který má původní návrh nahradit ve druhém čtení jako komplexní pozměňovací návrh. Tento návrh přitom vytváří samostatný zákon o registru smluv a velká část jeho textu je zcela odlišná od návrhu, pod kterým byl podepsán i Jeroným Tejc.

Tejc však zavádí, když říká, že jde o přílepek. Přílepek (jak jej vidí např. Ústavní soud v rozhodnutí Pl. ÚS 77/06, .doc) je pozměňovacím návrhem, jehož obsah se nevztahuje k materii původního zákona a který má zacíl pouze obejít legislativní proces. Komplexní pozměňovací návrh k registru smluv je sice rozsáhlá změna původního textu, věnuje se však stejné věci. Nová podoba zákona pouze jiným způsobem zavádí povinnost zveřejňovat smlouvy, případně i objednávky a faktury veřejných institucí.