Jiří Pospíšil
TOP 09

Jiří Pospíšil

Tady to je třeba říci, že ministerstvo financí už připravilo první várku těch pravidel (o jmenování dozorčích rad, pozn.). Velmi seriózně a dlouze a vrátilo se to ministerstvu financí k dalšímu ještě dopracování.
Otázky Václava Moravce, 14. července 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

25. července 2012 bylo na jednání vlády vydáno usnesení č. 569, kterým byli příslušní ministři pověřeni " vypracovat návrh zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků a po projednání v připomínkovém řízení předložit tento návrh zákona vládě do 30. září 2012 ".

Toto pověření přípouští i samo Ministerstvo financí na svých stránkách, avšak další zmínku o tomto problému se nám nepodařilo dohledat ani v záznamech z jednání vlády ani v Knihovně připravované legislativy.

Výrok jsme zmínili

Šance na důvěru?

Otázky Václava Moravce, 14. července 2013

Otázky Václava Moravce měli poslední neděli dvě části. V první byl hostem předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který komentoval jak naději Rusnokovy vlády na důvěru, tak vyjádření směrem k jeho osobě, která přišla z Pražského hradu....