Jiří Dienstbier
SOCDEM

Jiří Dienstbier

A samozřejmě ten jednotný trh a samozřejmě to, o čem je teď řeč hlavně, co souvisí s měnovou unií, fiskální kompakt bankovní unie, to z pohledu sociální demokracie anebo evropské socialistické strany je naprosto nedostatečné.
Jiné, 19. září 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Jiřího Dienstbiera hodnotíme na základě informací z webových stránek ČSSD jako pravdivý.

Dle programového materiálu ČSSD o evropské politice (Evropa a my), tzv. zelené knihy, podoruje strana fiskální politiku EU, ale nepovažuje ji za dostatečnou.

" Fiskální dohodu mezi státy EU podporujeme navzdory skutečnosti, že si uvědomujeme, že je pouze dílčím opatřením, kterému chybí ona „druhá noha“ – aktivní politika podpory růstu a vytváření pracovních míst."

Z dokumentu Strany evropských socialistů (PES) Europe is in the wrong hands (pdf., anglicky) vyplývá, že ekonomická opatření, která se dělají v EU, nejsou dostatečná a jdou na úkor lepšího sociálního modelu. Řešením je vytváření pracovních míst, omezení zadlužení, vytváření finanční odpovědnosti aj.

Pro ČSSD ani PES nejsou úsporná opatření a fiskální konsolidace dostatečné. Podle těchto stran je potřeba se aktivně zaměřit na podporu zaměstnanosti a růstu.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

EU diskuze

Jiné, 19. září 2013

Tentokrát jsme ověřovali diskuzi think-tanku Evropské hodnoty nazvanou "Jak se Češi utkají o křesla v Evropském parlamentu", které se zúčastnil Jaromír Drábek (TOP09), Jiří Dienstbier (ČSSD), Pavel Svoboda (KDU-ČSL) a Jan Zahra...