Demagog.cz

Jaroslav Zavadil
Jaroslav Zavadil
My máme naprosto transparentní účet. Jiné, 14. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

ČSSD zřídila pro potřeby kontroly financování volební kampaně transparentní účet s deklarací, že "účet bude zahrnovat veškeré finanční operace ústředního i krajských volebních fondů. Příjmy i výdaje volebního fondu budou pravidelně kontrolovány auditorem, který zajišťuje průběžný audit hospodaření ČSSD v roce 2013."

Vedle toho ČSSD provozuje i tzv. transparentní pokladnu spravovanou Ústředním sekretariátem ČSSD.