Demagog.cz

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil
Kriminalita v České republice neroste. Je pořád stejná. Máte slovo, 12. prosince 2013 !
Důležitý výrok

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Kriminalita v ČR skutečně neroste, s výjimkou roku 2011 se počet zjištěných trestných činů dokonce snižuje. Neplatí tedy, jak tvrdí Jiří Pospíšil, že by byla stále stejná a výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Vývoj kriminality za posledních šest let vypadá následovně:

2008

343 799

2009 332 829

2010 313 387

2011 317 177

2012 304 528

2013277 399*

Údaje pro rok 2013 (.xls) jsou zatím dostupné jen do října 2013 včetně.