Demagog.cz

Alexandr Vondra o Spojených státech amerických

Při příležitosti volby nového prezidenta se témat kolem amerických vztahů s Evropou nebo obranných výdajů NATO točil rozhovor europoslance Alexandra Vondry pro Český rozhlas.

Ověřili jsme
Pro a proti ze dne 3. listopadu 2020 (moderátor Karolína Koubová, záznam)

2 z celkově 13 ověřených výroků

Alexandr Vondra

Alexandr Vondra

Asi 75 % Američanů vnímá Čínu jako hrozbu.

Podle dostupných průzkumů dokonce 90 % Američanů považuje Čínu za větší či menší hrozbu. Alexandr Vondra pravdivě poukazuje na to, že jde o vysoký podíl, míjí se však s fakty. Jeho úmysl zde nehodnotíme.

skrýt celé odůvodnění

Dle dostupných informací se názory Američanů na Čínu v roce 2020 ve srovnání s dřívějšími lety zhoršují. Podle aktuálního průzkumu z října 2020 amerického Pew Research Center se 73 % Američanů dívá na Čínu negativně, což je nejvyšší procento zaznamenané od roku 2005 (.pdf, str. 21).

Přibližně devět z deseti dospělých Američanů (cca 90 %) pak podle průzkumu z dubna 2020 vnímá moc a vliv Číny jako hrozbu. Z toho za „významnou hrozbu“ považuje čínský vliv zhruba šest z deseti dotázaných Američanů (62 %) – pro srovnání, v roce 2017 takto odpovědělo jen 41 % dotázaných.

Ve veřejně dostupných zdrojích se nám nepodařilo dohledat, že by byla zveřejněna aktuálnější data. Jelikož se číslo, které ve výroku zmiňuje Alexandr Vondra (75 %), liší od údaje uváděného americkým Pew Research Center (cca 90 %) o více než 10 %, hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Alexandr Vondra

Alexandr Vondra

Na druhé straně vlastně jsou (Německo, pozn. Demagog.cz) tou jedinou velkou evropskou zemí, která dodnes neplní ona 2 % výdajů na obranu.

V roce 2020 Německo dle dostupných odhadů nevynaloží na obranu 2 % HDP, k čemuž se státy NATO zavázaly již v roce 2006. Kromě Německa však tento závazek neplní i jiné velké evropské státy, například Itálie či Španělsko.

skrýt celé odůvodnění

Je pravda, že Německo podle dostupných údajů (.pdf, str. 3) v tomto roce pravděpodobně neutratí dvě procenta svého HDP za obranu, což vyžaduje jeho členství v NATO (konkrétně se jedná o závazek z roku 2006).

Pokud se podíváme na členské státy NATO v Evropě s nejvyšším počtem obyvatel (.xlsx), v letošním roce podle dostupných odhadů nesplňuje 2% závazek kromě nejlidnatějšího Německa ani Itálie nebo Španělsko. Uveďme, že v počtu obyvatel mezi evropskými státy NATO se tyto dvě země řadí na čtvrté a páté místo. Dodejme, že na 2% hranici nedosahuje také Turecko (s 84,3 miliony obyvatel).