Anatomie hoaxu: Ukrajinská stopa v srpnové invazi

Podle facebookového příspěvku za srpnovou invazí do Československa v roce 1968 stojí Ukrajinci – Leonid Brežněv a další sovětští představitelé ukrajinské národnosti. Tento argument, který opomíjí historické prameny a je plný nepravdivých tvrzení a selektivního výkladu historie, se v online prostoru objevuje už téměř 10 let. Od prvních narážek na „Ukrajince Brežněva“ v březnu 2014 se tento hoax vyvinul do podrobného řetězového e-mailu, jehož obsah se dostal do celé řady facebookových příspěvků i vyjádření Vojtěcha Filipa.

Komentář 25. srpna 2023

Na sociálních sítích a v diskuzních fórech médií se opakovaně šíří text vinící Ukrajince z okupace Československa v roce 1968. Krátký text se objevuje v různých verzích, vždy však obsahuje zmínku o tom, že o invazi do ČSSR rozhodlo sovětské politbyro, z většiny složené z Ukrajinců, a že jako jediný se proti invazi postavil ruský zástupce. V posledních měsících se mj. na facebooku objevoval také příspěvek uvedený slovy „DĚJINY NEPŘEVRÁTÍŠ – ZAJÍMAVÁ FAKTA“, který se kromě národnosti členů politbyra zabývá také původem sovětských generálních tajemníků od Lenina až po Gorbačova.

Než se pustíme do pátrání po původu opakovaně sdíleného textu, je třeba vysvětlit, proč jsme tvrzení o národnostním složení sovětského politbyra v minulostirůzných verzích několikrát ověřovali a v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook příspěvky označili jako nepravdivé.

Zdroj: Facebook

Chybí Rusové

Text nesprávně uvádí jak složení, tak počet členů sovětského politbyra. V srpnu 1968 mělo tzv. Politické byro Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, obecně nazývané jen politbyro, 11 členů, z nichž nejsilnější zastoupení měli rodilí Rusové. Kromě Leonida Brežněva v tehdejším politbyru zasedalo 5 rodilých Rusů (Gennadij Voronov, Andrej Kirilenko, Alexej Kosygin, Michail Suslov a Alexandr Šeljepin), 1 Bělorus (Kirill Mazurov), 1 Lotyš (Arvid Pelše) a jen 3 Ukrajinci (Nikolaj Podgornyj, Dmitrij Poljanskij a Petr Šelest). Leonid Brežněv se narodil ve městě Kamjanske na Ukrajině ruským rodičům, ale v některých dokumentech míval uvedenou ruskou, v jiných ukrajinskou národnost.

 

Také tvrzení o ukrajinské národnosti generálních tajemníků je zavádějící a v některých případech dokonce nepravdivé. Sovětští vůdci měli častokrát smíšený původ, příspěvek však u některých z nich zdůrazňuje jejich ukrajinskou či jinou „krev” na úkor té ruské. Podobně autor textu přistupuje i k národnostnímu složení sovětských invazních armád. Zmiňuje v roce 1968 neexistující „ukrajinský” a „uralský” sbor a bez ohledu na historické prameny uvádí, že do Československa přišli především vojáci jiné než ruské národnosti.

Autor textu tedy neuvádí národnosti sovětských funkcionářů ani vojáků správně. Vliv národnosti představitelů SSSR na rozhodování dotyčných je navíc diskutabilní – podle historika Prokopa Tomka totiž „v sovětské politice národnost nehrála roli“ a „členové politbyra se sjednotili s identitou Sovětského svazu, která byla primárně ruská“.

Zdroj: Český historický atlas

Přišlo e-mailem

Jak už jsme zmínili výše, příspěvky, které viní ze sovětské invaze do Československa Ukrajince, nejsou v online prostoru ničím novým. První dohledatelný výskyt obdobného textu se objevil na webu Infokurýr.cz 8. února 2018. Tento konspirační web v únoru 2022 zařadilo Vojenské zpravodajství na seznam vybraných serverů, které se podílejí „na hybridním působení ve prospěch agresivních kroků Ruské federace”. Většina ze serverů na seznamu byla na žádost tajné služby zablokována správcem domén s koncovkou .cz CZ.NIC i mobilními operátory. Webové stránky jsou v současnosti u některých poskytovatelů v České republice nedostupné.

Původ textu webu Infokurýr.cz s jistotou nemůžeme přisoudit, jelikož server často podle Ministerstva vnitra přebírá články z „dalších českých kvazi-mediálních webů publikujících manipulativní, propagandistické zprávy”. Ve stejný den, 8. února 2018, se text o hodinu a půl později objevil v diskuzním fóručlánku na webu aktuality.sk. Autor komentáře nad výše zmiňovaným textem napsal: „Subject: Okupace ČSSR 1968 to jsou velmi zajímavé fakta a jdou velmi dobře zjistit …..” Slovo subject (předmět), naznačuje, že autorovi komentáře text přišel e-mailem. 

Šíření informace e-mailem potvrzuje i pozdější sdílení stejného textu v jiném diskuzním fóru, kde autor komentáře přímo uvádí, že mu „přišel do pošty článeček”. V březnu 2018 byl text sdílen i na facebooku s vyjádřením, že autorovi příspěvku „známý poslal fakta o okupaci našeho státu v roce 1968”.

V roce 2018 se text o „ukrajinském” srpnu 1968 objevil na dalších webech s minimálním dosahem, ale také na facebooku politického hnutí Aliance národních sil.

Falešnou zprávu ale v srpnu 2018 nejvíce zpopularizoval jiný politik – tehdejší předseda KSČM Vojtěch Filip. V rozhovoru pro britský deník The Guardian Vojtěch Filip řekl, že historie roku 1968 je ze sta procent zfalšována”. Dále také dodal: „V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti. Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci.” Filip uvedl, že za jeho slovy stojí „historická pravda” a že se odkazuje na blíže neupřesněné „historické dokumenty”.

Ukrajinec Brežněv

Vojtěch Filip tak svými slovy odkazuje na další často zmiňovaný „důkaz o vině” Ukrajinců při okupaci Československa v roce 1968: Leonid Brežněv a jeho původ. Už před rokem 2018 někteří využívali rozporuplného původu Leonida Brežněva k bagatelizování ruské pozice v SSSR. První dohledatelné záznamy jsou z března 2014 v době probíhající ruské invaze na Krym. Právě anexe Krymského poloostrova v roce 2014 byla některými politikydiplomaty srovnávána s rokem 1968 a invazí vojsk Varšavské smlouvy. 

Právě vůči této analogii se někteří ohradili. Jiří Vyvadil, bývalý senátorposlanec za ČSSD, soudce Nejvyššího správního soudu a zakladatel facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice, přidal 1. března 2014 na blog.idnes.cz článek s názvem „Nechci u nás ukrajinské a gruzínské tanky” (přístup: Newton Media), ve kterém mimo jiné v nadsázce píše: „Ne ruské tanky v roce 1968, ne Rusáci, ale Ukrajinci nás v roce 1968 okupovali.” Vyvadil také dodává, že komunistický převrat v roce 1948 „nám vnutili Gruzínci”. Na tyto dvě národnosti Vyvadil odkazuje kvůli národnostem Leonida BrežněvaJosifa Stalina, kteří ve zmiňovaných letech SSSR vedli.

Národnost dalších vrcholných sovětských představitelů v březnu 2014 zdůrazňovali i další autoři. Například Jaroslav Moučka na blogu idnes.cz napsal: „Chování SSSR bylo do značné míry determinováno již zmíněnou marxistickou ideologií a navíc ve vedení komunistické strany většinou nebyli Rusové. Lenin a Trockij byli židovského původu, Stalin byl Gruzín, Chruščov Ukrajinec, Brežněv zpola taky Ukrajinec.”

 

Závěr

Zmínky o tom, že za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa můžou Ukrajinci, se tedy ve veřejném prostoru objevuje už téměř 10 let. První články poukazující na údajný ukrajinský původ Leonida Brežněva v souvislosti se srpnovou invazí se objevily v době ruské invaze na Krym, jako reakce na tehdejší přirovnání ruské okupace k událostem roku 1968. Původní nadsázku Jiřího Vyvadila ale postupně vystřídaly další články argumentující národností sovětských vůdců, které byly zjevně míněny vážně.

O čtyři roky později, v únoru 2018, se v online prostoru poprvé objevil text, zjevně pocházející z řetězového e-mailu, který kromě národnosti L. Brežněva zmiňoval také národnost dalších členů tehdejšího sovětského politbyra a sovětských vojáků. Stejnou nepravdivou informaci poté v rozhovoru pro britský The Guardian zmínil i tehdejší předseda KSČM Vojtěch Filip.

V posledních několika letech se původní příspěvek z řetězového e-mailu opakovaně a v různých podobách objevuje na facebooku i dalších sociálních sítích. V posledních dvou letech – zjevně v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině – se v týdnech, které předcházejí výročí 21. srpna, vždy zvýší počty sdílení těchto nepravdivých příspěvků. Demagog.cz je pak ověřuje a v rámci spolupráce s Facebookem označuje jako nepravdivé.