Demagog.cz

Martin Bursík

Martin Bursík (Nez.)

  • 11
  • 1
  • 0
  • 2

Výroky

Martin Bursík

Martin Bursík

Od roku 1950 zemřelo v Tibetu v důsledku té okupace 1,2 milionu obyvatel a v posledních letech 133 lidí si vzalo život, sebeupálili se (...) v reakci na tu zoufalou situaci nesvobody v Tibetu. DVTV, 29. října 2014

Úřední tibetská správa, tedy exilová vláda Tibetu, v minulém roce uvedla, že přímým důsledkem čínské nadvlády nad Tibetem byla smrt více než 1,2 milionu Tibeťanů. Proti tomuto číslu se však objevují kritické hlasy, které poukazují na nedostatek důvěryhodných podkladů.

Podle stejné zprávy Ústřední tibetské správy se od roku 2009 upálilo 121 obyvatel. Toto číslo se od minulého roku rozrostlo na 133 lidí.

I přes možné otazníky ohledně statistik jde o oficiální vyjádření tibetské exilové vlády. Proto hodnotíme výrok jako pravdivý.

Martin Bursík

Martin Bursík

V Číně máme stovky tisíc lidí, kteří jsou v kriminálech, jsou mučeni, zabíjeni. DVTV, 29. října 2014

Výrok je hodnocen jako neověřitelný z důvodu absence oficiálních dat, které jsou pouze na úrovni odhadů, i když je pravděpodobné, že zmiňovaná represe se v Číně bude týkat skutečně stovek tisíc lidí.

Podle dat (.pdf) Mezinárodního centra vězeňských studií z roku 2013 bylo v Číně ve věznicích 1 640 000 odsouzených vězňů. Čínská lidová republika neuveřejňuje oficiální statistiky vykonaných trestů smrti, všechny údaje jsou proto pouze odhady.

Lidskoprávní organizace Dui Hua zaměřená na problematiku odsouzených v Číně uvádí odhad 2 400 popravených v roce 2013. Zpráva Amnesty International uvádí více než 1 000 provedených trestů smrti s odvoláním na fakt, že neexistují spolehlivé údaje. Situace je pochopitelně stejná i v případě mučení.

Martin Bursík

Martin Bursík

Je součástí naší Ústavy, na to slibujou premiéři, na to slibují ministři (koncept univerzality lidských práv, pozn. Demagog). DVTV, 29. října 2014

V preambuli Ústavy České republiky je výslovně uvedena formulace vztahující se k českému státu:

" ..v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobodyjako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu...
"

Je tedy zřejmé, že se Ústava odvolává k úctě k lidským právům, lidské důstojnosti a svobodě.

Slavnostní slib člena vlády podle 69. článku Ústavy zní: " Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. "

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Martin Bursík

Martin Bursík

Škoda auto se etablovala velmi úspěšně v Číně, postavila tam fabriku a prosperuje. V době, kdy Česká republika byla principiálně obhájcem lidských práv, a nebyl v tom žádný problém. DVTV, 29. října 2014

Škoda Auto vstoupila na čínský trh v roce 2007 a od roku 2010 je Čína pro Škodu nejsilnějším trhem. Auta vyrábí Škoda ve své partnerské automobilce Volkswagen, jehož je Škoda Auto součástí.

V této době byla Česká republika skutečně ještě obhájcem lidských práv, změnu kurzu české zahraniční politiky oznámila až Rusnokova vláda. Současná vláda v nastaveném kurzu pokračuje (.pdf, s. 17−18). Velikým zastáncem tohoto trendu je také prezident Miloš Zeman.

Martin Bursík

Martin Bursík

Vím, že Kellner v době, kdy tady bylo Fórum 2000, ovlivňoval české politiky, aby se nescházeli s Dalajlámou. DVTV, 29. října 2014

Nepodařilo se nám dohledat jakékoliv informace o tom, že by Petr Kellner ovlivňoval politiky, aby se na Foru 2000 nescházeli s Dalajlámou, a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Martin Bursík

Martin Bursík

Ta zpráva (BIS za rok 2013, pozn. Demagog) explicitně uvádí, že tady je zájem na tom kontaktovat politický, mediální, společenský vliv v podpoře jejich ekonomických zájmů (řeč je o čínských a ruských agentech operujících na našem území). V případě Číny šlo zejména o využití ekonomických argumentů k podpoře čínských politických zájmů v ČR. DVTV, 29. října 2014

Ve výroční zprávě doslova stojí: " Jednoznačnou prioritou Ruské federace a Čínské lidové republiky a jejich zpravodajských služeb bylo upevňování a další rozšiřování jejich vlivových kapacit v ČR. V případě Ruska se jednalo o snahu využít otevřeného i utajeného politického, mediálního a společenského vlivu k podpoře ruských ekonomických zájmů v Česku (pošramocené ztrátami EGAP jdoucími většinou za ruskými projekty či problémy s projektem leningradské jaderné elektrárny). V případě Číny šlo zejména o využití ekonomických argumentů k podpoře čínských politických zájmů v ČR. " Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Martin Bursík

Martin Bursík

5. května shromáždění před Ministerstvem zahraničních věcí a pošleme velmi slušný dopis ministru zahraničí, kde se vymezujeme vůči změně zahraniční politiky k Číně. Podepíše to Knihovna Václava Havla, Člověk v tísni, Nadace Fórum 2000, tibetská nezisková organizace Potala, PEN klub. Uděláme petici, kde je 15 000 podpisů. Odpoví nám paní z Úřadu vlády, neodpoví nám ministr zahraničí, neodpoví nám ministr pro lidská práva. DVTV, 29. října 2014

Dne 5. května se před ministerstvem sešlo shromáždění k podpoře svobodného Tibetu. Dopis, který byl adresován ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi, ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřímu Dienstbierovi i předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, zveřejnila právě organizace Potala. Mezi signatáři jsou všechny Martinem Bursíkem zmíněné subjekty. Odpověděla jim ředitelka Sekce kabinetu předsedy vlády Běla Hejná. Na zmíněné petici je v tuto chvíli dokonce přes 15 000 podpisů.

Slova Martina Bursíka jsou tedy pravdivá.

Martin Bursík

Martin Bursík

Já jsem zaznamenal stejný názor i u premiéra Sobotky a ministra obrany (řeč je o kontroverzním letu prezidenta Zemana z Číny na palubě stroje PPF, pozn. Demagog). DVTV, 29. října 2014

Výrok je hodnocen jako nepravdivý, protože Bohuslav Sobotka Zemanův přílet do České republiky kritizoval. V případě Martina Stropnického měl Bursík pravdu.

Není pravda, že by Bohuslav Sobotka Zemanův návrat do Česka nekritizoval − Sobotka se nechal slyšet, že příletem s PPF Zeman návštěvu Číny zkazil.

Naopak ministr obrany Martin Stropnický k této věci nezastal žádný postoj − uvedl, že Zemanův přílet je jeho věc.

Martin Bursík

Martin Bursík

Ta vláda (Mirka Topolánka - pozn. Demagog.cz) padla 24. března 2009 a já jsem šel do statistiky Energetického regulačního úřadu a zjistil jsem, že na konci toho března, my jsme skončili 24., čili k 31. březnu bylo ve fotovoltaice instalováno pouhých 67 megawatt instalovaného výkonu. Ale na konci roku už to bylo 465 megawatt. Otázky Václava Moravce, 10. února 2013 !

Vláda Mirka Topolánka, jejímž ministrem byl i Martin Bursík, podala demisi 26. března 2009 poté, co jí 24. března 2009 vyslovila Poslanecká sněmovna nedůvěru.

Podle statistik Energetického regulačního úřadu z roku 2009 instalovaný výkon ve fotovoltaice skutečně vzrost z 67,3 MW v březnu na 464,4 MW na konci roku (viz sloupec SLE). Tyto statistiky tedy potvrzují uvedený výrok.