Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

TOP 09

Bez tématu 23 výroků
Školství, věda, kultura 6 výroků
Ekonomika 3 výroky
Obrana, bezpečnost, vnitro 3 výroky
Koronavirus 2 výroky
Zdravotnictví 2 výroky
Právní stát 1 výrok
Rozpočet 2022 1 výrok
Sněmovní volby 2021 1 výrok
Pravda 30 výroků
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 2 výroky
Rok 2021 16 výroků
Rok 2020 1 výrok
Rok 2013 6 výroků
Rok 2012 12 výroků

Helena Langšádlová

(Úvěr 3,9 miliardy byl podepsán ještě za vlády Petra Bendla), na druhou stranu to nejsou ani zdaleka jediné závazky kraje, to by bylo dobré, protože tam těch závazků dnes je o hodně více a dosahují téměř 10 miliard korun.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Nelze bezpečně určit hodnocení výroku, neboť záleží na metodice výpočtu zadlužení. Jednou z možností je také 10 miliardový dluh.

iHNed.cz: "Podle oficiálních údajů ministerstva financí střední Čechy na konci loňského roku dlužily zhruba 3,7 miliardy korun, což z nich činí nejzadluženější region v zemi. Celkové závazky jsou ale ještě daleko vyšší. "Jedná se jen o dluh podle metodiky rozpočtové skladby. Nezahrnuje například garance, dluhy nemocnic, které jsou akciovými společnostmi ve vlastnictví kraje...Přesné údaje o velikosti středočeské „sekery“ nejsou zatím dostupné, ale podle některých odhadů už přesáhly hranici deseti miliard..."

Helena Langšádlová

Já jenom bych chtěla ještě upřesnit, když tady padlo číslo, že rozpočet kraje je těch 17 miliard korun, to je sice pravda, ale 10 miliard korun z toho jsou transfery, zejména transfery, které jdou do regionálního školství a přibližně 5 miliard jsou vlastně mandatorní a kvazi mandatorní výdaje. Takže těch disponibilních prostředků je přibližně ve výši asi 750 tisíc ročně. Promiňte, milionů.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Dle informací Středočeského kraje byl pro letošní rok schválen rozpočet (.xls) s předpokládanými příjmy ve výši 15 626 836 korun. Transfery tvoří 8 885 559 tisíc korun z této částky. V těchto údajích se tedy Helena Langšádlová mýlí vždy o více než jednu miliardu korun. Do školství jde celkem 9 294 092 korun, ale není jasné, zda je tato částka čerpána z transferů nebo z vlastních příjmů kraje.

Bohužel nelze také dohledat, jakou část z celkových příjmů tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje a proto hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Helena Langšádlová

Středočeský kraj paradoxně na jedné straně proplácel poplatky ve zdravotnictví, na druhé straně sociálně demokratická vláda (v kraji) snížila výdaje do sociální oblasti.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Podle údajů uvedených ve statistických ročenkách Středočeského kraje, které jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu, poskytl Středočeský kraj následující finanční prostředky na sociální služby (.xls - Vybrané ukazatele sociálních služeb; součet výdajů na sociální služby):

2009: 360 894 000 Kč

2010: 360 130 000 Kč

V roce 2011 pak bylo Středočeským krajem poskytnuto 147 350 000 Kč, jak uvádí server České noviny.cz. Výdaje kraje na sociální služby tak byly sníženy o více než polovinu.

Zdravotnické poplatky kraj proplácí (iDnes) od roku 2008, tedy od nástupu ČSSD do vedení kraje a činí tak doposud.

Vzhledem k výše uvedeným informacím hodnotíme výrok jako pravdivý, jelikož skutečně došlo ke snížení výdajů Středočeského kraje do sociální oblasti.

Helena Langšádlová

Propláceno je školní jízdné jenom některým Středočechům, ne těm, kteří dojíždí do Prahy.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Dle informací uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje může být školní jízdné propláceno pouze žákům, učňům a studentům "... S trvalým bydlištěm na území kraje a navštěvující středočeské školy. Je jim poskytováno stipendium ve výši nejlevnějšího možného jízdného v přepravní relaci trvalé bydliště - škola a zpět, jež se ale netýká dojíždění do Prahy a zpět..." Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Helena Langšádlová

Současně se zrušily některé spoje a zdražilo se jízdné pro rodiče.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Zavádějící

Projekt žákovského jízdného zdarma, čímž navazuje Helena Langšádlová na svůj předchozí výrok, začal ve Středočeském kraji fungovat již v r. 2009. Další krajské opatření v oblasti dopravní obslužnosti, tedy rušení spojů a zdražování jízdného zmíněné Helenou Langšádlovou, probíhalo až v průběhu roku 2011.

Rušení spojů a zdražení jízdného tedy skutečně proběhlo, avšak nikoliv současně se zavedením proplácení žákovského jízdného, k čemuž výrok místopředsedkyně TOP09 navádí, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.