Richard Falbr
ČSSD

Richard Falbr

Ta specifika EP spočívá v tom, že tady není vladnoucí koalice a opozice, že tady máme frakce a potom ty jednotlivé národní delegace, zejména ty silné, Francouzi, Němci, prosazují zájmy svých zemí.
Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 26. února 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Evropský parlament a jednání na unijní půdě podléhají určitým specifikům. Z toho důvodu hodnotíme výrok Richarda Falbera jako pravdivý.

Evropský parlament je na rozdíl například od českého Parlamentu specifický tím, že postrádá klasickou vládu (koalice a opozice). Existují zde politické skupiny, výbory a delegace.

Poslanci jsou rozděleni do sedmi skupin podle své politické příslušnosti a žádný poslanec nesmí být členem více jak jedné skupiny. Na základě dohody v rámci skupiny pak poslanci hlasují pro jednotlivé návrhy.

Kromě toho zde fungují výbory, které připravují legislativní návrhy a každý z nich se zaměřuje na specifickou oblast.

Dále zde působí delegace, kterých je v současnosti 41 a zajišťují vztahy s parlamenty třetích zemí.

Prosazování národních zájmů na půdě EU je běžnou součástí politiky. Všechny státy prosazují své národní zájmy, ale menší delegace na rozdíl od velkých nemají sílu své zájmy prosadit osamoceně.

Této problematice se věnují mnozí autoři, například Janina Thiem, Stefanie Bailer, Jeong-Hun Han aj.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Diskuze českých europoslanců s Václavem Moravcem

Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 26. února 2014

K příležitosti Dne Evropy proběhla ve Štrasburku diskuze stávajících europoslanců reprezentujících hlavní frakce v Evropském parlamentu – Zuzany Roithové (KDU-ČSL, Evropská lidová strana), Richarda Falbra (ČSSD, Strana evropský...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů