Roman Onderka
ČSSD

Roman Onderka

V Brně existuje neziskový sektor, je zhruba kolem 57, 60 organizací, z toho část těchto organizací se zabývá touto problematikou (prostituce). Město Brno podporuje tyto organizace (...) ta částka je někde kolem 50, 60 milionů korun a za období, kdy jsme snižovali rozpočty příspěvkových organizací, jedině těmto neziskovým organizacím jsme nesnížili ani o desetník. Myslím, že v loňském roce to bylo navýšení zhruba kolem 2 milionů korun
ČT24, 24. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

V kontexu výroku je zřejmé, že neziskovým sektorem v Brně Onderka myslí ty organizace, jimž město poskytuje nějaké dotace. Např. pro letošní rok jde o 64 organizací. Celkem pak v Brně sídlí 170 neziskovek (podle evidence nestátních neziskových organizací), což je znatelný rozdíl.

Pro rok 2014 byly naplánovany dotace (xls.) ve prospěch nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby ve výši 47 050 000 Kč. Pro rok 2013 (xls.) tato částka činila 44 050 000 Kč. Město tedy navýšilo příspěvěk pro neziskovky o 3 miliony, nicméně vycházelo z nižšího základu a ani po tomto zvýšení se nedostalo na úroveň 50 milionů.

Z těchto všech organizací se nám podařilo dohledat, že problematikou prostituce se zabývá pouze Rozkoš bez rizika, nejde tedy o část organizací, jak uvádí primátor Onderka.

Schválené dotace této organizaci od města Brna byly v letech 2012 (xls.), 2013 (xls.) a 2014 (xls.) vždy 50 tisíc Kč na rok. Je tedy pravdou, že dotace neziskovkám obecně rostly i přes úspory u příspěvkových organizací (informace České televize), nicméně na problematiku prostituce u zmíněné organizace dotace města nevzrostla.

Výrok je tedy hodnocen jako zavádějící a to vzhledem k některým nepřesnostem ve výroku primátora Onderky. V kontextu diskuze o prostituci a podpory města neziskovkám (neziskovce), která se tématu věnuje, je nejvýznamnější fakt, že město jí podporu během posledních tří let nezvýšilo, což Onderka ve svém výroku naznačuje.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2014 - Brno (1. část)

ČT24, 24. září 2014

V první části brněnské debaty kandidátů na primátora byla na stole především témata bezpečnosti, konkrétně regulace hazardu a prostituce. Pomyslné meče zkřížila Helena Sýkorová (KSČM), úřadující primátor Roman Onderka (ČSSD), M...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů