Vladimír Duchek
PVP

Vladimír Duchek

MF Dnes: V minulém volebním období zástupci Pravé volby pro Plzeň hlasovali pro zklidnění provozu v části Americké třídy. V tomto období jste takové návrhy už nepodpořili? Co se vám přihodilo? Už nechcete zklidňovat automobilový provoz v centru města?

Duchek: V minulosti jsem se velmi obával, že pokud bude na Americkou třídu po její rekonstrukci vpuštěna osobní automobilová i veřejná doprava, dojde ke kolapsu. Proto jsem se klonil k názoru automobilovou dopravu v části Americké vyblokovat. Nyní, po několika letech a některých technických opatřeních, se ukazuje, že trolejbusová doprava tam nekolabuje…
Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, dle záznamů z hlasování zastupitelstva se Vladimír Duchek v tomto období v otázce organizace provozu na Americké třídě zdržel hlasování, v období předcházejícím však hlasoval pro.

4. 10. 2010 (tedy krátce před minulými komunálními volbami 15.–16.října 2010) uveřejnil Plzeňský deník rozhovor s Vladimírem Duchkem, v němž na otázku reportéra zda " Má být Americká třída bez aut nebo s nimi ?" Duchek odpověděl: " V minulosti jsem hlasoval pro zklidnění Americké a tento postoj zopakuji po volbách ".

Dle záznamů z hlasování zastupitelstva z 13. 3. 2014"o organizaci provozu na Americké třídě po skončení rekonstrukce Wilsonova mostu" (viz bod 15) se však Vladimír Duchek v otázce návrhu usnesení (.pdf) o zklidnění provozu zdržel hlasování. Přesný návrh usnesení zněl následovně: "Americká tř. bude zklidněna uzavřením Wilsonova mostu pro individuální automobilovou dopravu, na most bude povolen pouze vjezd BUS (městská doprava i ostatní autobusová doprava), cyklistů a vozidel taxi" (pozn. Demagog.cz, případně v rámci tzv. varianty B pouze úseku od Škroupovy po Resslovu ul., viz návrh usnesení). Návrh byl zastupitelstvem přijat s termínem realizace do 30. 6. 2014.

Na základě výše uvedených informací tedy hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2014 - Plzeň

Předvolební rozhovory Mladé fronty , 26. září 2014

V rámci komunálních voleb pokračuje Demagog.cz v pokrývání prohlášení jednotlivých kandidátů. Tentokrát jsme zavítali do Plzně, kde ve 2 částech ověříme všechna předvolební interview z Mladé fronty Dnes s jednotlivými lídry kan...