Petr Štěpánek
Zelení

Petr Štěpánek

Jedna věc jsou terénní pracovníci, to jsou lidé, které zaměstnávají charity nebo jiné profesionální organizace, a těm za tu práci někdo musí platit a to je něco, co si město objednává jako službu.
ČT24, 8. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ostravská univerzita v Ostravě vydala Metodickou příručku pro výkon terénní sociální práce, kde jsou role, kompetence, práva a povinnosti terénního pracovníka definovány (.pdf, str. 15–28). Dokument na straně 26–28 definuje spolupráci pracovníka s veřejnoprávními subjekty, neziskovými organizacemi a soukromými subjekty. Terénní sociální pracovník/terénní pracovník úřadům a institucím a místním neziskovým organizacím konkrétně nabízí:

 • zprostředkování kontaktu mezi uživatelem služby a úřadem,
 • poskytnutí sociálního a právního poradenství na základě znalosti terénu,
 • vzájemné sdílení informací a zkušeností,
 • pomoc s listinami, dopisy (vysvětlení obsahu úředních dopisů a dokumentů uživateli),
 • pomoc uživateli se sepsáním dopisu, žádosti, vyplněním formuláře,
 • pomoc uživateli zorientovat se v situaci, vysvětlit požadavky úřadu, instituce,
 • podporu a motivaci uživatele v hledání vhodných řešení,
 • doprovod na jednání,
 • spolupráci na řešení problému (zakázky) uživatele služby,
 • zprostředkování spolupráce s jinou organizací,
 • doprovod uživatele apod.

Sociální práce jsou financovány ze státního, krajského či obecního rozpočtu, státních dotací, sponzorských darů, fondů či grantů. Teologická fakulta Jihočeské univerzity uvádí (str. 2), že sociální služba může být součástí veřejných služeb. Tzn. v případě, kdy sociální služby objednává obec, kraj nebo stát.

Výrok jsme zmínili

Volby 2014 - Praha

ČT24, 8. října 2014

Poslední předvolební diskuze České televize před nadcházejícími komunálními volbami se odehrála v Praze. 8 nejsilnějších stran podle volebního potenciálu, který si ČT nechala zpracovat, diskutovalo problematiku bezdomovectví, b...