Demagog.cz

Tomáš Hudeček
Tomáš Hudeček
V zákoně ale je, že rada (její jednání – pozn. Demagog.cz) města je neveřejná. ČT24, 8. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle zákona (.pdf) č.128/2000 Sb. o obcích § 101/1: rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.