Tomáš Hudeček
TOP 09

Tomáš Hudeček

V zákoně ale je, že rada (její jednání – pozn. Demagog.cz) města je neveřejná.
ČT24, 8. října 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle zákona (.pdf) č.128/2000 Sb. o obcích § 101/1: rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Výrok jsme zmínili

Volby 2014 - Praha

ČT24, 8. října 2014

Poslední předvolební diskuze České televize před nadcházejícími komunálními volbami se odehrála v Praze. 8 nejsilnějších stran podle volebního potenciálu, který si ČT nechala zpracovat, diskutovalo problematiku bezdomovectví, b...