Michaela Jílková
Nez.

Michaela Jílková

My prostě ze 75 % jsme exportně závislí na Evropské unii.
Máte slovo, 4. února 2016

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Česká republika je v současné době závislá na exportu do zemí EU dokonce z 84%. Výrok je tedy hodnocen jako pravdivý.

V Exportní strategii ČR vytvořené MPO v roce 2012 byla stanovena opatření pro snížení závislosti na vývozu do EU. Změny se podle MPO projevily již o rok později, kdy došlo ke snížení závislosti o 2 %. Exportní závislost ČR na EU se tedy snížila na 81 % pro roky 2012 a 2013. V roce 2014 však došlo k jednoprocentnímu růstu závislosti na 82 %, jak vyplývá ze Zprávy o plnění Exportní strategie za rok 2014 (.pdf, str.9). Podle údajů ČSÚ se situace v roce 2015 opakovala a podíl exportu do zemí EU se znovu zvýšil - tentokrát na 83 %.

Aktuální informace týkající se vývozu do zemí EU vypovídají o dalším nárůstu závislosti. Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu pro Týden.cz, do zemí EU minulý rok směřovalo 84 % českého exportu.

Podíl vývozu do zemí EU a do ostatních zemí

Zdroj: ČSÚ

Spíše pro zajímavost přikládáme i podíly jednotlivých zemí na vývozu ČR.

Zdroj: ČSÚ

Výrok jsme zmínili

(Ne)vystoupení z Evropské unie?

Máte slovo, 4. února 2016

Máte slovo. Hezký den, milí čtenáři. Demagog.cz vám tentokrát přináší poměrně netradiční zpracování jednoho netradičního pořadu. Rozhodli jsme se komplexně prozkoumat fungování pořadu Máte slovo a kromě obvyklé analýzy výroků p...