Aleš Brichta
Nez.

Aleš Brichta

Ale v případě, když tahleta situace se bude stupňovat a je jasně znát i to, že ta uprchlická vlna z Afriky to, co zatím přišlo do Evropy, je řádově čtvrtina, pětina těch lidí, kteří se případně chystají.
Máte slovo, 4. února 2016

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Výrok jsme nuceni hodnotit jako neověřitelný, neboť nedovedeme posoudit migrační úmysly a plány obyvatel černého kontinentu v dalších letech.

I tak bychom rádi uvedli pár čísel. Jen za rok 2015 přišlo do Evropy více než milion uprchlíků, z nichž tvoří uprchlická vlna z Afriky pouhých 20 %, tedy přibližně 200 000. Evropská komise odhaduje (pdf., str. 60), že mezi lety 2016 a 2017 připutují do Evropy další 3 miliony lidí. Pokud by tato struktura měla být v budoucích letech zachována, šlo by v následujících letech o dalších 600 000 uprchlíků z Afriky.

Není jasné, jaký časový horizont má Aleš Brichta na mysli. Pokud však uvážíme výše zmíněná čísla, seznáme, že je přinejmenším velmi nepravděpodobné, že by doposud přišla "čtvrtina, pětina" lidí. Migrační vlna z Afriky by ve stejném tempu musela postupovat kontinuálně následující 3-4 roky.

Výrok jsme zmínili

(Ne)vystoupení z Evropské unie?

Máte slovo, 4. února 2016

Máte slovo. Hezký den, milí čtenáři. Demagog.cz vám tentokrát přináší poměrně netradiční zpracování jednoho netradičního pořadu. Rozhodli jsme se komplexně prozkoumat fungování pořadu Máte slovo a kromě obvyklé analýzy výroků p...