Demagog.cz

Milan Plodík
Milan Plodík
Nové zastupitelstvo dostane od toho současného zhruba 2,4 miliardy do vínku. Debata ČT ke krajským volbám, 19. září 2016 !
Důležitý výrok

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Vyjdeme-li z rozvahy pro Kraj Vysočina (z března 2016 - nejaktuálnější rozvaha), tak v rámci výsledku hospodaření předcházejících účetních období má kraj 2,87 miliardy. Jde tedy o částku dokonce vyšší, než Plodík uvádí. Jde o peníze, které kraj má dlouhodobě v přebytku a mohou tak např. být využity novou koalicí k pokrývání případných výdajů, resp. při pokrývání schodkového hospodaření.