Krajské volby: Vysočina

Publikováno 19. září 2016

Kraj Vysočina. Krásný region s řadou problémů na pomezí Čech a Moravy. Tak jej v kostce popsala devítka lídrů politických stran, která se uchází o zvolení do krajského zastupitelstva a post hejtmana. V předvolebním klání České televize tito lídři diskutovali především o několika tématech - o stárnutí populace a úbytku obyvatel Vysočiny, o dopravě a stavu silnic a také o zemědělství v kraji. Jak si jednotliví lídři vedli, zjistíte v našem přehledu.

Výroky

Jiří Běhounek
důležitý výrok

Jiří Běhounek: „Pan Kopecký byl předseda dopravní komise, bohužel (ironicky - pozn. Demagog.cz) její členové jej z vedení odstranili.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Zdeněk Kopecký byl skutečně v tomto volebním období předsedou dopravní komise kraje Vysočina. Z tohoto postu byl odvolán 30. září 2014. Neodvolali jej však členové komise, jak Běhounek tvrdí, ale krajská rada pod Běhounkovým vedením na svém zasedání. Výrok je hodnocen jako nepravdivý.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání 30. září 2014 na návrh Běhounkova náměstka Vladimíra Novotného o odvolání Kopeckého z postu předsedy dopravní komise jednala. Jednomyslně (tedy včetně hlasu samotného Běhounka) jej odvolala. To dokládá zápis ze zasedání (bod 79 jednání) krajské rady z daného dne.

Na následném jednání komise (9. října 2014) pak byli Kopecký a další členové o tomto již informováni, samotná komise v této věci nehlasovala ani nejednala. Zápis z tohoto jednání uvádí:


Libor Joukl (náměstek hejtmana - pozn. Demagog.cz) přivítal přítomné a informoval, že rada kraje na svém zasedání č. 28/2014 dne 30. 9. 2014 odvolala Zdeňka Kopeckého z funkce člena a předsedy dopravní komise a jmenovala do funkce předsedy dopravní komise Vladimíra Černého.


Výrok je tedy hodnocen jako nepravdivý, Kopeckého neodvolali členové dopravní komise, ale krajská rada pod vedením samotného hejtmana Běhounka.
Zdeněk Kopecký
důležitý výrok

Zdeněk Kopecký: „Já jen k vyjádření pana Běhounka (...) dopravní komisi zřizuje, odvolává včetně předsedy rada kraje a hejtmanem rady kraje je pan hejtman Běhounek. Bylo to tedy jeho rozhodnutí a jeho kolegů, že jsem byl odvolán.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako pravdivý, protože Kopecký popisuje korektně jak formální nastavení zřizování uvedené komise, resp. odvolávání z ní, tak i správně popisuje, jak došlo k odvolání jeho osoby z jejího čela.


V Kraji Vysočina funguje v tomto období celkem 8 komisí rady kraje. Jednou z nich je i komise dopravní. Zřizují se na základě zákona o krajích. § 59 odst. 1, písm. d) uvádí:


Radě je vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.“


Zdeněk Kopecký byl skutečně v tomto volebním období předsedou Dopravní komise Kraje Vysočina. Z tohoto postu byl odvolán 30. září 2014. Na svém zasedání jej skutečně odvolala krajská rada pod Běhounkovým vedením.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání 30. září 2014 na návrh Běhounkova náměstka Vladimíra Novotného o odvolání Kopeckého z postu předsedy dopravní komise jednala. Jednomyslně (tedy včetně hlasu samotného Běhounka) jej odvolala. To dokládá zápis ze zasedání (bod 79 jednání) krajské rady z daného dne. 


Na následném jednání komise (9. října 2014) pak byli Kopecký a další členové o tomto již informováni, samotná komise v této věci nehlasovala ani nejednala. Zápis z tohoto jednání uvádí:


Libor Joukl přivítal přítomné a informoval, že rada kraje na svém zasedání č. 28/2014 dne 30. 9. 2014 odvolala Zdeňka Kopeckého z funkce člena a předsedy dopravní komise a jmenovala do funkce předsedy dopravní komise Vladimíra Černého.
Lukáš Vlček
důležitý výrok

Lukáš Vlček: „Jen v 1. pololetí tohoto roku přišel kraj o 300 obyvatel.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Tento výrok můžeme označit jako pravdivý.

Na začátku roku žilo (.xls) v Kraji Vysočina 509 475 obyvatel. Po prvním pololetí, tedy k 30. červnu, jich zde žilo 509 155. Rozdíl tedy činí 320 obyvatel.
Jan Veleba
důležitý výrok

Jan Veleba: „Počet obcí v kraji Vysočina nemá obdoby ve srovnání s ostatními kraji.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Kraj Vysočina má 704 obcí (data 2015), přesto jich existuje více v kraji Středočeském, který je zároveň největším krajem v České republice - 1145. Podobného čísla jako Vysočina dosáhl také Jihomoravský kraj. Dodejme, že v obou případech jde o regiony výrazně lidnatější.
 

Senátor Veleba ovšem mluví o počtu obcí jako takovém a výrok je tedy hodnocen jako nepravdivý.

V následující tabulce můžeme vidět počet obcí každého kraje:

KrajPočet obcí
Jihočeský
623
Jihomoravský672
Karlovarský134
Kraj Vysočina704
Královéhradecký
448
Liberecký
215
Moravskoslezský300
Olomoucký401
Pardubický451
Plzeňský
501
Středočeský1 145
Ústecký
354
Zlínský307
Milan Plodík
důležitý výrok

Milan Plodík: „Nové zastupitelstvo dostane od toho současného zhruba 2,4 miliardy do vínku. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Vyjdeme-li z rozvahy pro Kraj Vysočina (z března 2016 - nejaktuálnější rozvaha), tak v rámci výsledku hospodaření předcházejících účetních období má kraj 2,87 miliardy. Jde tedy o částku dokonce vyšší, než Plodík uvádí. Jde o peníze, které kraj má dlouhodobě v přebytku a mohou tak např. být využity novou koalicí k pokrývání případných výdajů, resp. při pokrývání schodkového hospodaření.
Jan Veleba
důležitý výrok

Jan Veleba: „Na Vysočině se živí zemědělstvím 18 tis. pracovníků a je to 7,7 % podílu z pracující populace Vysočiny, což je suverénně nejvyšší podíl – ten podíl bývá obvykle 2-3 %. “

Pravda

zobrazit odůvodnění
Jan Veleba uvádí správný počet pracovníků v zemědělství za kraj Vysočinu. Podíl zaměstnanosti za tento sektor v ostatních krajích však neuvádí zcela přesně, proto hodnotíme jako pravdu s výhradou.

Za rok 2015 bylo na Vysočině 18 200 lidí pracujících v zemědělství, rybářství a lesnictví z celkového počtu 236 800 zaměstnaných obyvatel, což tvoří opravdu 7,7% z celku.

V následující tabulce můžeme vidět počet zaměstnanců v daném kraji, celkový počet zaměstnanců v kraji a podíl těchto proměnných. Veleba má pravdu, že v kraji Vysočina je skutečně 7,7% pracujících osob zaměstnaných v zemědělství a má pravdu i v tom, že je to největší podíl ze všech krajů.


KrajPočet zaměstnanců v zemědělství
Celkový počet zaměstnanců
Podíl
Vysočina18 200
236 800
7,7%
Středočeský17 600
649 200
2,7%
Jihočeský
17 600
303 400
5,8%
Plzeňský
12 300
287 500
4,3%
Karlovarský3 000
144 300
2,1%
Ústecký6 800
366 000
1,9%
Liberecký3 200
205 000
1,6%
Královéhradecký
9 400
259 100
3,7%
Pardubický11 000
250 700
4,4%
Jihomoravský
14 600
569 100
2,6%
Olomoucký12 500
289 600
4,3%
Zlínský7 600
280 600
2,8%
Moravskoslezský
12 200
550 900
2,2%
Zdroj: Český statistický úřad

Nemůžeme však souhlasit s tím, že obvyklý podíl zaměstnanců pracujících v zemědělství se pohybuje ve všech ostatních krajích mezi 2-3% - v Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji je vyšší. Průměrná zaměstnanost za všechny kraje činí 3,55 %.

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Ženy se dožívají na Vysočině nejdelšího věku v rámci ČR, muži jsou na třetím místě.“

Milan Plodík

Milan Plodík: „Kraj vznikal dost v porodních bolestech (...) my jsme neměli krajské ředitelství policie, krajský soud, integrovaný záchranný systém. To jsou věci, co se musely dávat dohromady, to jsou věci, co fungujou.“

Zdeněk Kopecký

Zdeněk Kopecký: „Současný náměstek pro dopravu je u soudu. Trestní stíhání v souvislosti s výkonem jeho činnosti a obdobně je na tom ředitel krajské Správy údržby silnic Vysočina. “

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Dnes z fondu obnovy venkova může obec čerpat zhruba 104 tisíc (je řeč o obcích do 1500 obyvatel - pozn. Demagog.cz) korun.“

Zdeněk Kopecký

Zdeněk Kopecký: „Pan Běhounek není členem ČSSD, zato byl členem KSČ.“

Jan Veleba

Jan Veleba: „Ze 704 obcí je 340 do 200 obyvatel.“

Milan Plodík

Milan Plodík: „Kraj vynakládá ročně 580 milionů na vlaky a autobusy, aby měli občané z těch vesnic (v debatě se mluví o vysokém počtu obcí v kraji - pozn. Demagog.cz) možnost se dostat.“

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Kolega tady zmínil, že kraj vynakládá na ty ztrátové linky autobusové a vlakové ne teda 590 ale tam ještě dává 125 milionů ministerstvo dopravy. Tedy přes 700 milionů, téměř třičtvrtě miliardy.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „V roce 2008 zastupitelstvo kraje jeden integrovaný dopravní systém odmítlo.“

Milan Plodík

Milan Plodík: „Kolega Vlček je z Pacova, tam takový problém byl (s výkupy pozemků pro dostavbu obchvatů - pozn. Demagog.cz). Nebo obchvat kolem Havlíčkova Brodu, kde je jeden pozemek, který není vykoupený. Vypadá to, že dojde k vyvlastnění.“

Milan Plodík

Milan Plodík: „Ty obchvaty měst ale neřeší kraj, to jsou jedničky většinou a řeší je tedy stát.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Ve sněmovně tuto záležitost opakovaně rozebírám (jde o fakt, že kamiony sjíždějí z opravované D1 a ničí místní silnice 2. a 3. třídy, které nejsou placené - pozn. Demagog.cz).“

Libor Honzárek

Libor Honzárek: „V letošním lednu bylo sepsáno memorandum asi 13 obcí na Třebíčsku, kde vyloženě byli nespokojeni s přístupem kraje k jejich záležitostem, že není propojena jejich lokalita s D1, s Rakouskem. Připojila se tam hospodářská komora k tomu, několik firem, kteří trpí tím, že nemají tu dopravní obslužnost a stěžovali si, že ten kraj se k nim nechová úplně fér.“

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Náš pan ministr dopravy Ťok v rámci potřeby krajů uvolnil v loňském roce 2015 a 2016 zhruba 7 a půl miliardy korun na opravy silnic 2. a 3. tříd. Kraj Vysočina si z tohoto koláče uříznul zhruba 700 milionů (...) takže má kraj v rozpočtu v roce 2015 a 2016 zhruba 1,5 miliardy korun.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „U integrovaného systému dělá kraj tajnosti, protože jsou tady spočítány 3 modely možného financování a používání toho integrovaného systému a kraj nedělá velkou diskuzi mezi starosty a mezi potenciálním uživateli v kraji Vysočina.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „(reakce na předchozí) Všichni starostové byli osloveni, všichni v zastupitelstvu mají své členy v dopravní komisi.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Máme 2 zástupce v dopravní komisi, kterým bylo kladeno na srdce, že tyto věci (k integrovanému systému - pozn. Demagog.cz) jsou tajné a nesmí se dostat na veřejnost.“

Zdeněk Kopecký

Zdeněk Kopecký: „2 roky jsem v dopravní komisi byl, byl jsem jejím předsedou. A i jako předseda mně pan Běhounek písemně mailem odmítl poskytnout rozpracované podklady, až prý to bude dokončené, tak to dostaneme na zastupitelstvu na stůl. “

Jan Veleba

Jan Veleba: „V roce 2005 přes 65 roků bylo na Vysočině 74 tisíc seniorů. V roce 2020 podle demografické křivky to bude o 30 tisíc víc. “

Zdeněk  Geist

Zdeněk Geist: „Jedna z výhod Vysočiny spočívá v relativně nižších cenách nemovitostí, což je jednak příspěvek pro ty mladé lidi, jak o nich hovoříme.“

Jan Veleba

Jan Veleba: „Pro seniory, kteří stárnou a kteří už jsou pak hodně staří, malometrážní byty význam mají a dokonce ve svém senátním volebním obvodu znám několik obcí nebo jsou některé obce, které takové byty samy staví.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Školy jsme se snažili (Kraj Vysočina, pozn. Demagog.cz) zrekonstruovat od roku 2010, narazili jsme na odpor v jednotlivých městech. “

Milan Plodík

Milan Plodík: „V montovnách nám průměry (platové, pozn. Demagog.cz) kazí ti agenturní pracovníci. Tady jsou problémy, protože ti berou našim lidem práci. Nehledě na to, že máme zkušenosti i z havlíčkobrodské nemocnice, kde ti agenturní pracovníci, jestli jsou z Rumunska nebo odjinud, ani neplatí zdravotní pojištění.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Zhruba o tři tisíce korun navyšovali plat pracovníkům jednorázově (pracovníkům ve sklářství, pozn. Demagog.cz), aby je udrželi, v některých oborech, kde chybějí pracovníci.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Můj obdiv patří samozřejmě Světlé nad Sázavou, protože víme, že před x lety tam byla velká krize a tato sklárna je, co se týče strojní výroby v užitkovém skle, dnes největší v České republice. “

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Proto se snažíme od spolupráce s městy, přes mateřské po základní školy vychovávat (ke strojírenským oborům, pozn. Demagog.cz). Za dva roky tohoto systému se ukazuje, že na školy strojírenské nebo průmyslové se hlásí větší počet studentů.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Co se týče toho Žďáru, je dobře, že to někdo koupil (Žďas - pozn. Demagog.cz), protože tam hrozil útlum těžby uranu (Běhounek to myslí v kontextu možný problémů s nezaměstnaností v místě - pozn. Demagog.cz.“

Milan Plodík

Milan Plodík: „I v tomto volebním období byla připravena řada grantových programů z fondu Vysočiny, které byly nápomocné středním a drobným podnikatelům.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Co se týče Žďasu, tak není tajemstvím, že tento investor má zájem o bankovnictví a energetiku.“

Jaromír Kalina

Jaromír Kalina: „Máme partnerské město, se kterým jsme ještě nepodepsali partnerskou smlouvu. Je krátká, má 4 odstavce, v tom jednom se praví, že si budeme vyměňovat mládežnické, zvlášť ženské týmy, takže (...) je tam apel na to, aby se dostalo víc děvčat do Číny, asi aby zjistily, jak dobře se tam žije.“

Zdeněk  Geist

Zdeněk Geist: „Jenom krátkou větičkou k střednímu stavu živnostníků a drobných podnikatelů. Je to něco, co bychom si všichni přáli, ale kraj má opravdu omezené možnosti, jak jim prospět. “

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Atomka, elektrárna v Dukovanech, má v Třebíči dvě třídy energetiků, kteří by nahradili odcházející garnituru. Tam už je jedna třída absolventů a nyní budou maturovat další, ten zájem 60 studentů s výbornými výsledky…Ta elektrárna s nimi úzce spolupracuje. “

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Podařilo se získat prostupnost v jednotlivých částech škol, tzn. když se necítí na to, aby studoval, může se vyučit. Pokud se cítí na to, aby byl lepší, tak z toho učňovského oboru může přestoupit na studia středoškolská. Neztrácí škola peníze, neztrácí normativ, jak tady bylo řečeno, a není to byrokraticky složité, jak to dosud bylo“

Jan Veleba

Jan Veleba: „Kraj ovšem, který se v tomto případě, to musím uznat, snaží, ovšem kraj má na to dost malé možnosti, tam je rozhodující ministr zemědělství, vláda, společná zemědělská politika. “

Libor Honzárek

Libor Honzárek: „Brambor je typická komodita, která k Vysočině patří, je dneska na 50 % té plochy, která se tradičně osazuje. (kolegové hučí, že mnohem méně) Dokonce méně. “

Libor Honzárek

Libor Honzárek: „Nakonec i kraj může uplatnit zákonodárnou aktivitu. “

Lukáš Vlček

Lukáš Vlček: „Vysočina je jedním z hlavních dodavatelů pitné vody pro hlavní město Prahu, téměř z 90 % pitná voda v Praze pochází z Vysočiny“

Milan Plodík

Milan Plodík: „Já bych chtěl opravit pana Honzárka v těch plochách, protože já jsem měl možnost navštívit, je to asi 3 měsíce, Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě s jednou zahraniční delegací, a tam teda ředitel řekl taková čísla, že já kterej teda mám zemědělskou školu a 15 let jsem dělal v zemědělství, jsem se zhrozil. Dneska z těch ploch v 60. letech je to 15 %.“

Jan Veleba

Jan Veleba: „Je 25 tisíc hektarů brambor a bývalo 110-120 tisíc. Přesně.“

Jiří Běhounek

Jiří Běhounek: „Dneska už i Vysočina trpí suchem. Přes moje volání, přes účast pana prezidenta, pana předsedy vlády, pana ministra na Vysočině, tak se stále nedaří materiál z hlediska podpory udržení skotu, produkce mléka a všech dalších věcí prosadit. “

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Zemědělci dneska produkují litr mléka v nákladových cenách 8,20,- Kč a realizují za 6,- Kč. Podobná situace je u vepřového masa, kdy realizují kilo vepřového masa, nedávno ještě realizovali za 23,- Kč, 24,- Kč, v současné době je to 28,- Kč, blíží se to 30 korunám a blíží se to taky tak těm nákladovým cenám.“

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Ministerstvo zemědělství teďka připravilo program, kde počítá s tím, že bude 411 tisíc hektarů ploch trvale zatravněných a sníží se rozorání ploch o 280 tisíc hektarů, tzn. že vypadne 200 tisíc hektarů obilovin a 80 tis. hektarů řepky. Počítá zároveň s tím, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců v zemědělství o 25 tisíc.“

Zdeněk Kopecký

Zdeněk Kopecký: „Vodárenské nádrže jsou u nás velké, odchází velké množství vody do center mimo kraj a s existencí vodárenských nádrží je spojena otázka ochrany. Ochrany těch okolních pozemků, kde se nesmí hnojit, kde se nesmí řádně hospodařit, a co je taky důležité, ta záležitost podnikání. Protože každé podnikání v této oblasti, kde jsou ochranné vodárenské zóny, tak jsou tvrdě sledovány z hlediska hygienických a dalších předpisů.“

Libor Honzárek

Libor Honzárek: „Prodlužuje se průměrná délka dožití, průměrná délka aktivního života. “

Zdeněk Kopecký

Zdeněk Kopecký: „V současnosti je systém nastavený tak, že narůstá do 65 let na odchod do důchodu do roku 2030, resp. 2036. Tento systém nikdo změnit nechce.“

Zdeněk  Geist

Zdeněk Geist: „95 % důchodců, podle statistik, pokud vím, je z 95% závislých na státním důchodu. Zároveň víme, že státní důchodový účet je v neustálém schodku. Stále více lidí umírá, než se rodí. “

Jan Veleba

Jan Veleba: „Je po žních už skoro asi měsíc, v ČR ať žně dopadnou jakkoli, tak jsme v situaci, kdy musíme z naší země vyvést dva až skoro čtyři miliony tun obilí, protože tu nemá spotřebitele. “

Josef Pavlík

Josef Pavlík: „Možná stojí za to, jak to tady bylo dříve, diferencovat v podstatě profese, které fyzicky pracují a nebyly by schopny do těch 65 let (pracovat). “