Demagog.cz

Zdeněk Štefek
Zdeněk Štefek
(…) to (středočeské jízdné, pozn. Demagog.cz) funguje od září 2018 a v rámci tohoto středočeského jízdného mohou jezdit žáci, studenti a senioři nad 65 let skutečně po Středočeském kraji zdarma. ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Žáci, studenti i senioři mají na základě vládního usnesení slevu na vlaky a autobusy 75 %. Od září 2018 pak mohou po kraji zpětně žádat o finanční náhradu zbylých 25 %, a tudíž jezdit zcela zdarma.

Projekt Středočeské jízdné byl schválen v srpnu 2018. Jedná se o projekt „pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožňuje, aby jim vzniklé náklady spojené s dojížděním veřejnou dopravou na území Středočeského kraje uhradil Krajský úřad Středočeského kraje. Projekt pokračuje i v dalších letech. Projekt (…) se vztahuje na žáky a studenty dojíždějících do základních nebo středních škol anebo na střední odborná učiliště během jejich školní docházky, a pro cestovaní seniorů v rámci středočeského kraje, po dosažení věku 65 let“. Žáci, studenti a senioři mohou uplatňovat slevu 75 %, kterou schválila vláda, a od kraje pak žádat kompenzaci za zbylých 25 %. Projekt funguje od září 2018.