Demagog.cz

Zdeněk Štefek
Zdeněk Štefek
Teď máme výhodu, že máme analýzu hotovou, 10 míst, kde se dají realizovat z pozice kraje záchytná parkoviště (...). Ta analýza je samozřejmě odborná, nepočítá jenom s místy, které bude realizovat kraj, jsou tam zmíněná i místa, které postupně realizují i obce. ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Integrovaná doprava Středočeského kraje si nechala vypracovat studii, která měla prověřit možnost stavby záchytných P+R parkovišť v 11 lokalitách. Tato studie není z veřejně dostupných zdrojů dohledatelná.

V červenci 2019 Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) vypsala veřejnou soutěž na územně-technickou studii, která měla za cíl prověřit možnost stavby záchytných P+R parkovišť. Celkem bylo určeno 11 lokalit na základě dříve zpracované analýzy poptávky po službě a vazby na dopravní systém veřejné dopravy. V srpnu 2019 byla uzavřena smlouva mezi IDSK a firmami PRO CEDOP s. r. o. a Centrum pro efektivní dopravu, z. s., které měly zpracování této studie na starost.

Podle původně uzavřené smlouvy by se P+R parkoviště nacházela v těchto místech:

 1. Zeleneč-Mstětice
 2. Tuklaty
 3. Hostivice
 4. Strančice
 5. Zdiby
 6. Jesenice
 7. Rudná
 8. Říčany-západ
 9. Čerčany-Pyšely
 10. Dubenec-Skalka
 11. Roztoky

Pro každou lokalitu měly být vypracovány studie ve dvou variantách – řešení formou klasického parkoviště a řešení formou parkovacího domu.

Pro Seznam Zprávy byly v únoru 2020 poskytnuty informace, že se záchytná parkoviště nakonec budou stavět v těchto obcích: Hostivice (400 parkovacích míst), Čerčany-Pyšely (230), Mstětice (387), Poříčany (200), Rudná (190), Měšice (100), Roztoky u Prahy (200) a Stará Boleslav (200). 

V květnu 2020 byl na registru smluv k této studii zveřejněn Dodatek ke smlouvě (.docx), ve kterém se dočteme, že v některých lokalitách projekty nebude možné realizovat vůbec nebo bude možné realizovat pouze jedno řešení, proto byly lokality upraveny následovně:

 1. Dubenec-Skalka – studie ve formě klasického parkoviště
 2. Světice (nová lokalita) – studie ve formě klasického parkoviště
 3. Líbeznice (nová lokalita) – studie ve formě klasického parkoviště
 4. Zeleneč-Mstětice – studie ve formě parkovacího domu
 5. Poříčany (nová lokalita) – studie ve formě parkovacího domu
 6. Hostivice – studie ve formě parkovacího domu
 7. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (nová lokalita) – obě varianty
 8. Mělník (nová lokalita) – obě varianty
 9. Čerčany-Pyšely – obě varianty
 10. Rudná – obě varianty
 11. Tuklaty – dopracování vhodného napojení parkovacího domu (projekt ve fázi zpracované DÚR zpracovaný třetím subjektem)

Z veřejně dostupných zdrojů však nebylo možné obsah zmiňované studie, a tedy zda jsou v ní zmíněná i místa, která realizují obce, dohledat. S prosbou o poskytnutí konkrétnějších informací jsme se obrátili jak na IDSK, tak na Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad nám bohužel potvrdil pouze existenci studie, nikoliv její obsah. Z IDSK pak dosud nemáme odpověď. Proto výrok hodnotíme jako neověřitelný.