Demagog.cz

Zdeněk Štefek
Zdeněk Štefek
Výhodou je, že kraj podporuje i výstavbu těch parkovacích domů nebo cyklodomů, finančně se spolupodílel na řadě z nich, například to byla Lysá nebo další cyklodům je v Čelákovicích a na dalších a dalších místech.
ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

V Lysé nad Labem, v Čelákovicích i v řadě dalších měst kraje skutečně stojí cyklověže. Na stavbě té v Lysé nad Labem i dalších se kraj finančně spolupodílel, ale není pravda, že by kraj finančně přispěl na výstavbu cyklověže v Čelákovicích. Tu financovaly státní organizace.

Biketower, nebo taky cyklověž či cyklodům, stojí v Lysé nad Labem od roku 2017. V Čelákovicích pak od roku 2019. Výstavba cyklověže v Lysé nad Labem stála asi 11 milionů korun, z toho 90 % šlo z evropské dotace a zbytek platily napůl Středočeský kraj a město. Peníze od kraje získalo na výstavbu cyklověže například i město Kolín. Podobně jako v Lysé nad Labem tam většinu nákladů z celkových 13 milionů pokryla evropská dotace, další část přispěl Středočeský kraj a asi 1 milion korun doplatilo samotné město Kolín. V Čelákovicích ale cyklověž financovala Správa železnic, která je státní organizací, a spolufinancována byla z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Středočeský kraj se tak na této stavbě finančně nespolupodílel.

Kraj podporuje i výstavbu parkovacích domů (.pdf, str. 3) u železnice. Z již hotových projektů zmiňme např. parkovací dům u Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi.