Demagog.cz

Robin Povšík
Robin Povšík
Robin POVŠÍK /ČSSD/
Tak sociální demokracie tyto 4 roky neřídí dopravu. To je velmi, velmi důležité...

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
Jste v koaliční vládě.

Robin POVŠÍK /ČSSD/
Neřídí dopravu a neřídí ani investice. ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Rada Středočeského kraje má 11 členů. Tito členové kromě hejtmanky Pokorné Jermanové mají rozděleno deset portfolií. Tato portfolia obsahují například oblast zdravotnictví, dopravy, školství atd. Radní za ČSSD nemají portfolio ani pro oblast dopravy, ani pro oblast investic.

Předně uveďme, že ačkoliv moderátor Řezníček řekl „Jste v kolaiční vládě“, z kontextu rozhovoru je zřejmé, že měl na mysli Radu kraje. Před samotným ověřovaným výrokem totiž moderátor říká: 

„Říkáte, že novou dálnici kraj nepostaví, protože to je starost vlády, ale může ji urychlit výkupy pozemků. A také přípravnými pracemi. Proč jste tedy v téhleté věci na kraji nepostoupili v těch uplynulých letech nějak zásadně dál, aby D3 byla blíže, než se v tuto chvíli zdá. Myslím teď tu středočeskou část, samozřejmě.“

Hodnocení by se navíc nezměnilo, ani kdyby skutečně šlo o vládu celostátní, neboť i v jejím případě je resort dopravy pod vedením hnutí ANO.

Koaliční Rada Středočeského kraje se skládá z 11 členů (radních). Šest radních má hnutí ANO a pět ČSSD. Kromě hejtmanky Pokorné Jermanové (ANO) mají jednotliví radní rozděleno deset oblastí. Jinak řečeno každý radní se má věnovat jedné z těchto oblastí:

  1. Bezpečnost a zdravotnictví
  2. Regionální rozvoj, cestovní ruch a sport
  3. Investice a veřejné zakázky
  4. Sociální
  5. Kultura a památková péče
  6. Finance a evropské fondy
  7. Životní prostředí a zemědělství
  8. Doprava
  9. Majetek a ICT (informační a komunikační technologie, pozn. Demagog)
  10. Školství

V rámci výroku kandidáta za ČSSD Povšíka se objevují dvě oblasti – doprava a investice. Radním pro oblast dopravy je Ing. František Petrtýl za hnutí ANO. Radním pro oblast investic a veřejných zakázek je Martin Herman za hnutí ANO. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako pravdivý. Nicméně je nutno říci, že Rada kraje je kolektivní orgán, který rozhoduje ve sboru nadpoloviční většinou přítomných hlasů, tudíž není možné zbavit se veškeré politické odpovědnosti za případná rozhodnutí v oblasti např. zmíněné dopravy či investic.