Demagog.cz

Zdeněk Štefek
Zdeněk Štefek
V současné době se dává vlastně na podporu veřejné dopravy tři miliardy korun z krajského rozpočtu (...). ČT24, 25. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Středočeský kraj v roce 2020 veřejnou dopravu skutečně podporuje skrze příspěvky na dopravní obslužnost ze svého rozpočtu částkou přibližně tři miliardy korun. V roce 2019 to bylo o 300 milionů korun méně.

Dopravní obslužností se dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, rozumí „zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ 

rozpočtu (.xlsx, Kapitola 04 – Doprava) Středočeského kraje na rok 2020 je vyčleněno 2 915 974 000 korun na základní dopravní obslužnost. Dále je v rozpočtu určen také příspěvek 90 750 000 korun na dopravní obslužnost příspěvkové organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje. Celkem tedy kraj dává na podporu veřejné dopravy lehce přes tři miliardy korun. V roce 2019 to přitom dle rozpočtu bylo o cca 300 milionů korun méně.