Leo Luzar
KSČM

Leo Luzar

Státní hmotné rezervy – já nechápu, proč to musí poslanci předkládat v rámci zakázek, změna zákona o veřejných zakázkách, aby mohly Státní hmotné rezervy nakupovat. Nakonec to prošlo. Teď čekáme, jak ten zákon bude pokračovat, aby tyto zásoby mohly být nakupovány bez výběrových řízení. To jsou věci, které KSČM předkládala.
360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021
Koronavirus,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček byl jedním z předkladatelů novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Účelem návrhu je, aby zásoby mohly být pořizovány bez výběrových řízení. Návrh se ovšem týká pouze rezerv určených na zvládání epidemii covidu-19.

Plné odůvodnění

Poslanec Luzar tento výrok pronesl v rámci debaty o nadcházejícím jednání o prodloužení nouzového stavu spojeném s pandemií covidu-19. Jeho slova o nákupech prováděných Správou státních hmotných rezerv proto interpretujeme tak, že se jedná právě o nákupy související s řešením epidemické situace.

Návrh novely (.pdf) zákona o zadávání veřejných zakázek byl Poslanecké sněmovně Parlamentu předložen 23. června 2020. Návrh představila skupina poslanců, konkrétně se jedná o Zdeňka Ondráčka z KSČM, Jiřího Maška z hnutí ANO, Jana Birkeho z ČSSD. Na návrhu se podílel rovněž Radek Koten z SPD, který však svůj podpis v srpnu 2020 vzal zpět. Prostřednictvím Zdeňka Ondráčka tedy KSČM byla jedním z navrhovatelů novely.

Návrh novely zákona byl v Poslanecké sněmovně projednán v pátek 29. ledna 2021 na 79. schůzi. Návrh byl poslanci přijat ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Novelu musí schválit rovněž Senát.

Návrh k zákonu o zadávání veřejných zakázek přidává výjimku, ve které za určitých podmínek „zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení“ (§ 29 odst. 1).

V důvodové zprávě (.pdf, str. 2) návrhu novely stojí, že „předkládaný návrh zavádí výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Tato výjimka bude využitelná toliko k pořízení státních hmotných rezerv (…) pouze za předpokladu, že to bude nezbytné z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2.“

Důvodová zpráva rovněž uvádí, že „účinnost navrhované změny (je) časově omezená, a to na 6 měsíců.“

Účelem návrhu tedy skutečně je, aby zásoby mohly být nakupovány bez výběrového řízení. Týká se to ovšem pouze zásob, které jsou pořízené za účelem zvládání epidemie covidu-19. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Poslanci Baxa, Klaus, Luzar a Mašek v 360°

360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021

Čtyři poslanci ze čtyř stran - takové rozložení debaty rozhodně dostálo jejímu názvu. Tématem 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News však nebyla geometrie, ale školství v době pandemie covidu-19. V naší analýze se dozvíte, jak ...