Demagog.cz

Mikuláš Bek
Mikuláš Bek
V Bavorsku při 10× nižších číslech, než máme my, byly školy uzavřeny. Události, komentáře, 8. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Po prosincovém uzavření škol se v Bavorsku 1. února jako první vrátili do lavic žáci posledních ročníků středních škol. Před tímto datem Bavorsko zaznamenávalo denně cca 13,4 případů covidu-19 na 100 tis. obyvatel. V ČR se k 7. březnu jedná o 113 případů, tedy o číslo 8,5× vyšší.

Předně uveďme, že se Mikuláš Bek vyjadřuje k tématu otevření škol a k informacím, které vláda opozičním stranám v této souvislosti veřejnosti podává. Svým výrokem se snaží poukázat na to, že bavorské školy byly uzavřené i v době, kdy tato spolková země zaznamenávala výrazně menší denní přírůstky nakažených covidem-19, než je tomu v České republice nyní – tedy v době, kdy je otázka návratu žáků a studentů do škol často skloňována.

V Německu o uzavření škol rozhodují jednotlivé spolkové vlády nezávisle na federální vládě, a nemusí tedy nutně probíhat podle jednotných pravidel. Poprvé byly školy v Německu uzavřeny v polovině března 2020, a to včetně těch v Bavorsku. Část německých škol byla následně otevřena ještě před letními prázdninami, avšak pouze v omezeném režimu

Po letních prázdninách pak byly německé školy otevřeny plošně, byť s odlišným termínem začátku školního roku. Jejich znovuuzavření pak přišlo v polovině prosince. V únoru se začaly školy v některých spolkových zemích postupně otevírat. Od 1. února se tak v Bavorsku do škol vrátili žáci posledních ročníků některých středních škol, celkově zhruba 39 tisíc studentů. 22. února poté následovalo rozsáhlejší otevření školských zařízení. Do lavic se vrátili například žáci prvního stupně či posledních ročníků základních škol, přičemž se zde žáci střídají po skupinách. Uveďme, že v Bavorsku by za dodržení určitých podmínek mělo k otevření všech ročníků středních škol dojít 15. března.

Následující graf ukazuje vývoj průměrných denních přírůstků v České republice a Bavorsku přepočítaných na 100 tisíc obyvatel od začátku prosince 2020 do dne rozhovoru. Pro úplnost doplňme, že populace České republiky je se svými 10,7 miliony obyvatel menší než populace Bavorska, která čítá přibližně 13,1 milionů obyvatel.

Z uvedeného grafu je patrné, že se od první poloviny ledna tohoto roku průměrné denní přírůstky nakažených v Bavorsku snižovaly, od konce února poté začaly mírně růst. Na začátku ledna se tak nejdříve pohybovaly kolem 24 nových případů na 100 tisíc obyvatel, na konci ledna – tedy před únorovým návratem prvních bavorských žáků zpět do škol – to poté bylo 13,4 nových případů na 100 tisíc obyvatel.

V České republice data za 7. březen (tedy data dostupná v době konání rozhovoru) ukazují 113,7 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Jedná se tak o číslo 8,5× vyšší, než tomu bylo v případě Bavorska před opětovným otevřením některých tříd.

V grafu jsme pracovali s ukazatelem 7denních průměrů, který eliminuje vliv výkyvů v datech, které jsou způsobeny nižším počtem provedených testů o víkendech. V rámci ověření jsme se podívali také na neprůměrované denní přírůstky, 14denní průměry či 3denní průměry při srovnání stejných dnů v týdnu. Žádný z těchto ukazatelů však nepotvrzuje slova Mikuláše Beka, a to ani při započítání naší 10% tolerance. Při použití prostých 3denních průměrů, jejichž vypovídací hodnota má určitá omezení, se nicméně slova Mikuláše Beka v rámci tolerance potvrzují.

Uveďme, že o 10× nižší nárůsty, které ve výroku zmiňuje Mikuláš Bek, by se jednalo, pokud bychom srovnali současnou situaci v ČR (k 7. březnu) až s pozdějšími únorovými daty v Bavorsku. V té době však byly již vybrané třídy některých bavorských škol otevřené.

Výrok Mikuláše Beka i přesto hodnotíme jako pravdivý s výhradou, a to vzhledem k ukazateli 3denních průměrů a také k minimální odchylce od hranice našeho 10% tolerančního pásma při použití 7denních průměrů.