Demagog.cz

Martin  Kolovratník
Martin Kolovratník
V té nejstarší věkové populaci je většina už naočkována. 360° Pavlíny Wolfové, 25. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Většina osob ve věkové kategorii 80+ byla naočkována pouze první dávkou vakcíny proti covidu-19. O naočkování lze hovořit až v momentu, kdy lidé obdrží také druhou dávku. Druhou dávku ovšem ve zmíněné věkové skupině dostalo pouze necelých 39 % lidí.

Podle informací dostupných na webu Ministerstva zdravotnictví byla do 24. března v České republice podána alespoň první dávka vakcíny proti covidu-19 275 604 lidem věku 80 let a starším. V této věkové skupině bylo podle posledních dat (.xsl) Českého statistického úřadu 441 100 obyvatel. Podíl očkovaných alespoň první dávkou tak v této věkové kategorii k 24. březnu 2021 tvořil přibližně 62 %. 

Stejné procento očkovaných občanů starších 80 let uvedl ve středu 24. března v Poslanecké sněmovně ministr zdravotnictví Jan Blatný při projednávání informací vlády ke strategii očkování.

Je ovšem důležité zmínit, že ke zmíněnému datu bylo druhou dávkou vakcinováno 171 596 lidí starších 80 let. Za naočkované tak lze považovat pouze necelých 39 % lidí nad 80 let.

Výrok Martina Kolovratníka tedy hodnotíme jako zavádějící, neboť k 24. březnu byla většina lidí v nejstarší věkové skupině naočkována pouze první dávkou vakcíny proti covidu-19. Kompletně naočkováno je pak pouze cca 39 % lidí z této věkové kategorie.