Demagog.cz

Ondřej Veselý
Ondřej Veselý
Zahraniční výbor vyjádřil přesvědčení v tom směru, že počet diplomatů České republiky v Moskvě měl odpovídat počtu diplomatů Ruské federace v Praze. Události, komentáře, 20. dubna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny skutečně ve svém usnesení ze dne 20. dubna 2021 vyzval vládu České republiky, aby vyrovnala počet diplomatů Ruské federace na území České republiky s počtem českých diplomatů na území Ruské federace.

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny přijal 20. dubna 2021 usnesení (.pdf) č. 175 k informaci k útoku tajných služeb Ruské federace na území České republiky a reakci na něj.

V odstavci VIII. (str. 2) zahraniční výbor uvádí, že „považuje vyhoštění 20 diplomatů českého zastupitelského úřadu v Moskvě, včetně zástupce velvyslance, za eskalaci napětí a vyzývá vládu České republiky, aby narovnala počty diplomatů Ruské federace na území České republiky s počty českých diplomatů na území Ruské federace“.

Pro úplnost ještě uveďme, že se Sněmovní zahraniční výbor mimo jiné také usnesl (str. 1,2), že 

  • bere na vědomí informace od bezpečnostních složek státu,
  • odsuzuje teroristické útoky jednotek ruské vojenské zpravodajské služby na území České republiky,
  • vyzývá vládu České republiky k zásadnímu odmítnutí tohoto vměšování Ruské federace,
  • podporuje rozhodnutí vlády vyhostit 18 pracovníků zastupitelského úřadu Ruské federace,
  • podporuje rozhodnutí vlády o vyřazení všech aktérů Ruské federace z tendru na nový blok Jaderné elektrárny Dukovany,
  • vyzývá vládu České republiky, aby přezkoumala bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací,
  • vyzývá předsedu vlády České republiky, aby inicioval mimořádný summit Evropské rady a společný postup v rámci Evropské unie,
  • oceňuje práci bezpečnostních složek a institucí, které se podílely na vyšetřování incidentu,
  • děkuje za podporu spojenců z EU a NATO.