Demagog.cz

Jiří Běhounek
Jiří Běhounek (ČSSD)
Na Vysočině je 34 000, vemte si 34 000 vlastníků lesů, kteří mají do třech hektarů.
Předvolební debata České televize, 15. září 2021
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Na Vysočině je 208 tisíc hektarů lesů, které jsou z velké části ve vlastnictví fyzických osob. Přesný počet vlastníků lesů v kraji ani jejich rozdělení do kategorií podle výměry lesů není z veřejně dostupných zdrojů dohledatelný.

V České republice bylo v roce 2020 celkem přes 2,5 milionu hektarů lesních pozemků, z čehož více než polovina byla ve vlastnictví státu (1 445 351 ha).

Na Vysočině zabíraly lesy 207 647 hektarů na celkem 179 509 katastrálních parcelách (.pdf, str. 38). V roce 2019 byl největší podíl lesů na Vysočině ve vlastnictví fyzických osob, přesněji 35,6 % (.pdf, str. 61).

Z veřejně dostupných zdrojů jsme ale nedokázali dohledat přesný počet vlastníků lesů na Vysočině ani rozdělení vlastníků do kategorií podle výměry jejich lesů. Obrátili jsme se proto na Jiřího Běhounka, který nám poslal tabulku z roku 2018. Z té vyplývá, že na Vysočině bylo přes 39 tisíc majitelů lesů do 3 hektarů, k čemuž Běhounek v e-mailu dodal: „V průběhu času došlo k různorodým změnám vlastníků. Takže 34000 je reálný odhad." Nedokážeme ale zjistit, jaký byl vývoj vlastnické struktury od roku 2018 ani pravdivost samotné tabulky, a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.