Demagog.cz

Drahoslav Ryba
Drahoslav Ryba (ANO)
Kdysi opravdu vyhláška říkala, jak velké jsou maximální možné lány.
Předvolební debata České televize, 15. září 2021
Životní prostředí
Zemědělství
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Od ledna 2020 platí vládní nařízení, které určuje maximální výměru zemědělských ploch na 30 ha. Zda však taková regulace existovala i někdy v minulosti České republiky či Československa, se nám nepodařilo dohledat.

Podle novely (.pdf) vládního nařízení č. 48/2017 přijaté v roce 2020 je stanovená maximální rozloha zemědělských ploch na 30 ha. Týká se to polí, na nichž se pěstuje jedna plodina, nově budou muset být takové plochy rozděleny například pásem jiných plodin.

Od ledna do prosince roku 2020 se toto nařízení vztahovalo na půdu ohroženou erozí. Od ledna (.pdf, str. 2) roku 2021 se týká veškeré orné půdy. Lány, které měly nad určenou výměru, proto musely být rozděleny, a to především za účelem zadržování vody. Tento důvod uvádí i ministr zemědělství Toman a zdůrazňuje, že vzhledem ke změně klimatu považuje tento krok za velmi důležitý.

Náměstek ministra pro řízení eurofondů Pavel Sekáč uvádí i další výhody jako například snadnější lov přemnožených divokých prasat nebo rozdílnou dobu sklizně.

Z uvedeného je zřejmé, že v současnosti existuje ustanovení, které reguluje maximální možnou výměru lánů. Zda obdobná regulace existovala i někdy v historii České republiky či Československa, se nám však nepodařilo dohledat, a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.