Radek Koten
SPD

Radek Koten

Zemědělec v Německu nebo ve Francii má čtyřnásobné dotace (dotace z EU, pozn. Demagog.cz) než zemědělec v České republice.
Předvolební debata České televize, 15. září 2021
Zemědělství,
Evropská unie,
Sněmovní volby 2021,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Poslanec Radek Koten přisuzuje údajně čtyřnásobný nepoměr výší zemědělských dotací v Česku, Německu a ve Francii dotační politice EU. Ve skutečnosti dostávají z Evropské unie francouzští a němečtí zemědělci pouze 1,14, resp. 1,21krát vyšší dotaci na hektar než ti čeští.

Plné odůvodnění

Poslanec Radek Koten (SPD) mluví (video, čas 1:30:42) o dotační podpoře zemědělců z prostředků Evropské unie. Tu má na starosti Společná zemědělská politika (SZP). Ku příkladu v období minulého víceletého finančního rámce (tedy v letech 2014–2020) tvořily přímé platby 72 % celkového rozpočtu vyčleněného na SZP. Výše přímé platby se liší (.pdf, str. 11) stát od státu. Poslanec Koten však řekl (video, čas:1:30:56), že zemědělec ve Francii nebo Německu pobírá z rozpočtu unie čtyřnásobně vyšší dotace oproti zemědělci českému. Na grafu níže vidíme výpočet platby pro rok 2021. Německo má zhruba 1,21krát vyšší platbu a Francie pouze 1,14krát vyšší. O čtyřnásobky, o kterých mluvil poslanec Koten, se tak nejedná.

Mimo plateb z Evropské unie zemědělci dostávají i národní dotace. Ty plynou pouze z rozpočtů jednotlivých členských států, a proto si také každý stát individuálně rozhoduje o jejich výši.

Nicméně slova poslance Kotena mířila (video, čas 1:30:56) na evropské dotace: „Je nutné, a to bych tady velice zdůraznil, aby Evropská unie všem státům platila stejné dotace, protože například zemědělec v Německu nebo ve Francii má čtyřnásobné dotace než zemědělec v České republice.“ Na poznámku moderátorky debaty Světlany Witowské „Takže za to může Evropská unie.“ poté odpověděl „Ano, samozřejmě (…)“. Jak ale píšeme v úvodním odstavci a jak můžete vyčíst z grafu, dotace z EU tento nepoměr skutečně nevyvolávají. Proto hodnotíme výrok poslance Kotena jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Vysočiny

Předvolební debata České televize, 15. září 2021

Třetím tématem třetí předvolební debaty České televize bylo zemědělství, ekologie a životní prostředí. Kromě tradičních témat kůrovce, dotací a chovu prasat ale došlo i na výbušné téma posledních týdnů – spalovací motory a jeji...