Karolína Kubisková
Přísaha

Karolína Kubisková

Už dnes automobilky, které vyrábí nové automobily, jsou penalizovány za to, když překročí určité limity, například spotřebu 3,9 l na 100 km.
Předvolební debata České televize, 15. září 2021
Evropská unie,
Doprava,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Dle nyní platného nařízení EU nesmí průměrné emise všech nových aut vyrobených určitým výrobcem překročit spotřebu přibližně 3,6 litru nafty nebo 4,1 litru benzinu na sto kilometrů. Za porušení těchto emisních pravidel za rok 2020 hrozí koncernu Volkswagen pokuta 100 milionů eur.

Plné odůvodnění

Počátkem roku 2020 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které nahradilo dřívější předpisy z roku 2009 a 2011 o regulaci oxidu uhličitého pro osobní a dodávkové automobily. Nařízení stanovilo tři stupně cílů v redukci CO2 platné od roku 2020, 2025 a 2030. Regulace má přispět ke splnění závazků Pařížské dohody (.pdf) o dosažení uhlíkové neutrality.

Podle nyní platné úrovně nařízení musí v letech 2021 až 2024 (čl. 4 odst. 3) každý výrobce automobilů v Evropské unii dosáhnout u nových vozů průměrných emisí (čl. 4, odst. 1 písm. a)) ve výši 95 g CO2 na kilometr pro osobní auta a 147 g CO2 na kilometr pro dodávky (čl. 1 odst. 2). Automobilky tedy mohou vyrábět některé modely s vyšší spotřebou, respektive emisemi, průměr emisí všech vyráběných osobních aut však nesmí přesáhnout 95 g CO2 na kilometr, což přibližně odpovídá spotřebě 3,6 litru nafty nebo 4,1 litru benzinu na sto kilometrů.

Emisní limity za minulý rok, kdy stačilo plnit jen 95 % stanoveného emisního cíle (čl. 4 odst. 3), překročil koncern Volkswagen, kterému se podařilo množství vypuštěného CO2 srazit o 20 %, i tak ale o půl gramu překročil stanovené limity. Automobilce, jejíž součástí je i Škoda Auto, hrozí pokuta ve výši přes 100 mil. eur. 

Pro kontext uveďme, že na začátku července udělila Evropská komise německým automobilkám Daimler, BMW, Volkswagen, Audi a Porsche pokutu ve výši 875 mil. eur za kartelovou dohodu o omezení vývoje a zavádění systému kontroly emisí osobních aut. Daimler se ovšem pokutě vyhnul, neboť na existenci této nezákonné spolupráce upozornil.

Výrok jsme zmínili

Předvolební debata z Vysočiny

Předvolební debata České televize, 15. září 2021

Třetím tématem třetí předvolební debaty České televize bylo zemědělství, ekologie a životní prostředí. Kromě tradičních témat kůrovce, dotací a chovu prasat ale došlo i na výbušné téma posledních týdnů – spalovací motory a jeji...