Demagog.cz

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš (KSČM)
Kandidát v hl. m. Praze, poslanec
Když se podíváte do sousedních zemí, tak takzvané landesbanky mají veřejného majitele a nikoliv jednoho kapitalistu.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Ekonomika

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Německé landesbanky (zemské banky) jsou veřejnoprávní bankovní instituce, které jsou většinově vlastněny spolkovými zeměmi.

Landesbanky, tedy zemské banky, jsou (.pdf, str. 27–28) v Německu banky veřejného sektoru, v nichž většinový podíl vlastní německé spolkové země. Určitý podíl v nich obvykle vlastní také německé spořitelny, které spadají pod obce a okresy (.pdf, str. 12).

Zemské banky vznikly v Německu jako banky veřejného sektoru po roce 1908 (.pdf, str. 27). Jejich úkolem je sloužit jako regionální ústřední bankovní orgán, podporovat spořitelny ve svém regionu a sloužit jim jako clearingové centrum, tedy centrum pro zpracování a nepeněžní vypořádání finančních transakcí. Uveďme, že oblast podnikání zemských bank se po 1. světové válce rozšířila také na poskytování úvěrů a obchod s cennými papíry (.pdf, str. 27).

Dle zákona o bankách německých zemí z roku 1948 také landesbanky zajišťují finanční služby „pro orgány státní správy, orgány spolkových zemí, měst a obcí, investory, firmy, a to na meziregionální i na mezinárodní úrovni, např. zastoupením na zahraničních burzách“ (.pdf, str. 27). Zemské banky pak konkurujísoukromým bankám v Německu. Doplňme, že v současnosti existuje v Německu celkem pět zemských bank.