Demagog.cz

Pavel Sehnal
Pavel Sehnal (APB)
Lídr kandidátky v hl. m. Praze
(...) vychází ze školy tisíc právníků ročně, 800 knihovníků, ale už jen 60 pokrývačů a 50 řezníků.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Školství, věda, kultura
Sněmovní volby 2021

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Právníků skutečně absolvuje mnohem více než pokrývačů a řezníků, ovšem Sehnalem uváděné hodnoty jsou velmi nepřesné.

V rámci systému Infoabsolvent, který se zaměřuje na uplatňování absolventů jednotlivých oborů, vidíme, že v roce 2021 registrují v oboru Řezník-uzenář 83 absolventů, tedy o 33 více, než uvádí Pavel Sehnal. V případě oboru pokrývač uvádí k dubnu 2021 9 absolventů, tedy o 51 méně. U obou těchto studijních oborů se jednalo střední odborné vzdělání s výučním listem.

Co se týče absolventů právnických fakult, Ministerstvo školství a tělovýchovy jich eviduje (.xlsx) za rok 2020 celkem 1 482. O rok dříve to bylo 1 585 absolventů. Ani v tomto ukazateli tedy Pavel Sehnal neuvádí správné hodnoty.

Středoškolský obor Informační studia, do kterého patří knihovnictví společně s informatikou a publicistikou, pak k letošnímu dubnu vyprodukoval 139 absolventů. Knihovnictví však lze studovat také na vysokých školách, nejčastěji jako obor Informační studia a knihovnictví. Počty absolventů vysokých škol v těchto oborech se nám však ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat.