Demagog.cz

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš (KSČM)
Kandidát v hl. m. Praze, poslanec
V některých zemích už byl (35hodinový pracovní týden, pozn. Demagog.cz) zaveden, například Francie.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 21. září 2021
Sociální politika

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle francouzského zákoníku práce je běžná pracovní doba 35 hodin týdně.

Francouzský zákoník práce stanovuje běžnou týdenní pracovní dobu na 35 hodin.

S údajem pracovní doby se ve statistikách pracuje většinou jako s průměrem za týden nebo rok. Jako příklad můžeme uvést průzkum provedený Eurostatem v roce 2020. Průměrný zaměstnanec v Evropské unii při práci na plný úvazek v roce 2020 pracoval 39,7 hodiny týdně, ve Francii pak 39,1 a v České republice 40,5 hodiny.

Rozdíl mezi zákonnou týdenní pracovní dobou a reálným počtem odpracovaných hodin způsobuje zejména započtení přesčasů, se kterými Eurostat ve svém průzkumu pracuje.