Martin Kupka
ODS

Martin Kupka

V tuto chvíli je v zásobnících 2 848 000 000 m3, to je zhruba 82 %.
Partie Terezie Tománkové, 21. srpna 2022
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

21. srpna 2022 bylo v plynových zásobnících uloženo 2,89 miliardy metrů krychlových plynu, což je zhruba 83 % celkové kapacity.

Plné odůvodnění

V České republice existují čtyři společnosti, které provozují (.pdf, str. 19) podzemní zásobníky plynu: největší z nich je RWE Gas Storage CZ se šesti podzemními zásobníky o objemu přes 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalšími jsou MND Energy Storage vlastnící dvě skladovací struktury o objemu 320 milionů metrů krychlových a Moravia Gas Storagejedním zásobníkem o objemu 448 milionů metrů krychlových.

Na českém území – v Dolních Bojanovicích (.pdf, str. 58) v těsné blízkosti slovenských hranic – se také nachází jeden zásobník společnosti SPP Storage. Ten však slouží (.pdf, str. 9) primárně pro potřeby Slovenska a není připojený k české plynárenské soustavě (.pdf, str. 19), do výpočtů v našem hodnocení ho proto nezahrnujeme. Dohromady má tedy Česká republika k dispozici kolem 3,468 miliardy metrů krychlových na uskladnění plynu.

Než začneme uvádět konkrétní množství uloženého plynu, je třeba zmínit, že zdroje, na které odkazujeme, plyn uvádí v jednotkách využitelné energie, tedy kilowatthodinách (kWh), respektive v MWh či TWh. Základní koeficient pro přepočet z metrů krychlových na kilowatthodiny je 10,62; 1 metr krychlový se tedy rovná přibližně 10,62 killowatthodiny.

RWE Gas Storage CZ mělo k 21. srpnu 2022 ve svých zásobnících uloženo 2,458 miliardy metrů krychlových plynu. MND Energy Storage mělo ke stejnému datu uskladněno 280 milionů metrů krychlových plynu a Moravia Gas Storage mělo uskladněno 152 milionů m³. V den rozhovoru bylo tedy v zásobnících dohromady uloženo 2,89 miliardy metrů krychlových plynu, což je zhruba 83 % celkové kapacity. Jelikož odchylka činí v konečném důsledku přibližně jedno procento, je výrok hodnocen jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Zemní plyn a Okamurova kritika vlády

Partie Terezie Tománkové, 21. srpna 2022

V nedělní Partii na CNN Prima NEWS byli hosty předseda SPD Tomio Okamura a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Spíš než o dopravě ale byla řeč o zásobnících plynu, Okamurových přátelích a schůzce Petra Nečase s Vladimirem Putinem.