Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

Prosadili jsme je (snížení hranice pro otevřené soutěže ze 2 mil. na 500 tis. Kč, pozn. Demagog.cz) v jediné městské společnosti, kterou já jsem měl v přímé odpovědnosti, to je městský dodavatel IT, Operátor ICT se to jmenuje.
Předvolební debata České televize, 16. září 2022
Komunální volby 2022,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Operátor ICT je akciová společnost, která Praze zajišťuje služby v oblasti IT. Firma spadá do gesce primátora Hřiba a jejím jediným akcionářem je právě hlavní město. V září 2021 společnost snížila vlastní limit pro otevřené soutěže ze zákonných dvou milionů korun na 500 tisíc Kč.

Plné odůvodnění

Operátor ICT je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha. Společnost pro hlavní město zajišťuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zmiňme, že tato firma provozuje například mobilní aplikaci PID Lítačka a skutečně spadá do gesce primátora Zdeňka Hřiba.

Hranici pro otevřené soutěže stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Limity se liší pro zakázky na dodávky a služby a pro zakázky na stavební práce. V případě veřejných zakázek malého rozsahu činí limit dle zákona dva miliony korun na dodávky nebo služby. Na stavební práce je pak hranice stanovena na šest milionů korun. Pokud tedy hodnota zakázky přesáhne uvedené částky, je nutné na ni vypsat otevřenou soutěž, ve které se vybere dodavatel. Jestliže se však společnost rozhodne vlastní limit snížit, může (.pdf, str. 4) tak učinit. Podle místopředsedy představenstva Operátora ICT Mateje Šandora firma k takovému kroku přistoupila v září 2021, od kdy otevřeně soutěží zakázky v hodnotě od 500 tisíc korun.

Pro úplnost doplňme, že kromě tohoto kroku učinila společnost ještě jeden krok k transparentnosti. Operátor ICT totiž zveřejnil data o svých zakázkách, a to v otevřené databázi i ve webové aplikaci Golemio.cz.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 16. září 2022

Závěrečná předvolební analýza debaty ČT je tu, tentokrát z Prahy! Přinášíme vám 22 výroků z posledního segmentu debaty, který se týkal kauzy Dozimetr dopravy v metropoli. Doplňme, že se debaty účastnila také Anna Šabatová a Pet...