Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

V dopravním podniku (...) ten limit (pro otevřené soutěže, pozn. Demagog.cz) byl na 50 milionech. Podařilo se snížit po vypuknutí kauzy Dozimetr tu hranici z 50 milionů na 20 milionů od 1. 7. a od 1. 1. se to snižuje na 6 milionů korun.
Předvolební debata České televize, 16. září 2022
Komunální volby 2022,
Kauza Dozimetr,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Od července snížil pražský dopravní podnik svůj limit pro vypsání otevřené soutěže na stavební zakázky z 50 milionů korun na 20 milionů. Od nového roku pak tato částka klesne na 6 milionů. Zákonem daný limit pro DPP je 140 milionů korun.

Plné odůvodnění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozděluje veřejné zakázky na tři druhy – nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. Pouze u tzv. velkých zakázek – tedy těch nadlimitních a podlimitních – se musí postupovat podle zadávacího řízení, které stanovuje striktní pravidla a postupy. Ačkoliv Zdeněk Hřib použil v této předvolební debatě spojení „otevřená soutěž“, je zřejmé, že má na mysli právě povinnost řídit se zadávacím řízením.

Důležité nicméně je, že pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) platí trochu jiné podmínky, konkrétně podmínky pro tzv. zadávání sektorových veřejných zakázek. Na ně se totiž vztahuje povinnost zadávacího řízení až u nadlimitních zakázek, nikoliv tedy podlimitních jako u běžných zadavatelů. Dodejme, že sektorové veřejné zakázky platí pro společnosti v takových odvětvích, jako je například energetika, vodárenství, těžba ropy, poštovní služby nebo právě veřejná doprava.

Mezi podlimitní zakázky patří ty, jejichž předpokládané hodnoty jsou vyšší než 2 miliony korun pro dodávky a služby, případně 6 milionů pro stavební práce. U nadlimitních zakázek jsou pak hodnoty 140 milionů u stavebních prací a v případě sektorových zadavatelů zhruba 11 milionů u dodávek a služeb. Pražský dopravní podnik by tak dle zákona mohl bez zadávacího řízení realizovat některé zakázky až do 140 milionů korun.

Limity v pražském dopravním podniku

Zmíněné částky jsou nastaveny jako zákonné limity, společnosti však mohou (.pdf, str. 4) mít nastaveny limity vlastní, dokud nepřekročí limit zákonný. Tak se zachoval také pražský dopravní podnik. Po propuknutí kauzy Dozimetr došlo v červnu letošního roku v DPP ke změnám v těchto limitních částkách. Z dosavadních 50 milionů (tedy hranice, od které DPP soutěžil stavební zakázky) došlo ke snížení na 20 milionů. Tato změna platí od července, od nového roku pak dojde ke snížení až na 6 milionů korun. Dopravní podnik hlavního města se tedy bude dále řídit vlastními limity, které jsou výrazně nižší než limity stanovené zákonem.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Předvolební debata z Prahy

Předvolební debata České televize, 16. září 2022

Závěrečná předvolební analýza debaty ČT je tu, tentokrát z Prahy! Přinášíme vám 22 výroků z posledního segmentu debaty, který se týkal kauzy Dozimetr dopravy v metropoli. Doplňme, že se debaty účastnila také Anna Šabatová a Pet...